خالد ناصری-پنج یا شش سال آینده ١١ میلیون بیکار در جامعه‌!

پنج یا شش سال آینده ١١ میلیون  بیکار در جامعه‌! بیکاری در جامعه‌ای ایران بیداد میکند. و هرروزه ما شاهد این هستیم، که روزانه به این آمار اضافه میشه، آخرین آمار توسط مرکز آمار وزارت کار و همچنین گزارشهای جدید مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد که نرخ بیکاری در جامعه‌ نزدیک به ۵ میلیون […]

خالد ناصری-قانون کار در نظام جمهوری اسلامی توحش و بربریت

قانون کار در نظام جمهوری اسلامی توحش و بربریتHOME