حسین مدنی – چهره زن در تاریخ و ادبیات ایران

چهره زن در تاریخ و ادبیات ایران حسین مدنی تاریخ و ادبیات یک جامعه می‌تواند آینه‌ تمام نمایی از نوع روابط و مناسبات اجتماعی حاکم در هر دوره مشخص باشد. عوامل متعدد اقتصادی و اجتماعی در شکل‌گیری و تعیین مسیرحرکت تاریخ یک جامعه و نحوه تفکر، ارزش‌ها، آداب و رسوم، نوع و کیفیت روابط بین […]

حسین مدنی – شادی زود هنگام برای پایان تاریخ و اندوه زود هنگام برای پایان کار

شادی زود هنگام برای پایان تاریخ و اندوه زود هنگام برای پایان کار نویسنده: حسین مدنی چکیده حدود ۲۵ سال از اعلام “پایان تاریخ” توسط فرانسیس فوکویاما (مقاله ۱۹۸۹ و کتاب ۱۹۹۲ ) و حدود ۲۰ سال از اعلام “پایان کار” توسط جرمی ریفکین(۱۹۹۵) میگذرد اماHOME