حسن صالحی-راسیسم و آزادی اعتصاب

راسیسم و آزادی اعتصاب حسن صالحی  

حسن صالحی-ناامنی محیط کار و قتل کارگران

ناامنی محیط کار و قتل کارگران خبر این بود ( به نقل از ایلنا)

مصاحبه “کارگر کمونیست” با حسن صالحی- لازمه ادامه سودهی در سیستم سرمایه داری، وجود ارتش بیکاران است

لازمه ادامه سودهی در سیستم سرمایه داری، وجود ارتش بیکاران است مصاحبه “کارگر کمونیست” با حسن صالحی

حسن صالحی-برای سینا دهقان

برای سینا دهقان

حسن صالحی – بیکاری و “اتباع بیگانه”

بیکاری و “اتباع بیگانه“ حسن صالحی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اسلامی اخیرا گفته است: اتباع بیگانه یک میلیون و ٣٠٠ هزار فرصت شغلی را در کشور تصاحب کرده اند که این امر توسط تمام نمایندگان مردم در مجلس جهت پیگیری و بررسی به وزیر کشور اطلاع داده شده است.

حسن صالحی -برنامه هفته ۲۶ ژانویه متن نامه اعتراضی به زبان سوئدی در ارتباظ با سفر امور خارجه سوئد به ایران

برنامه هفته ۲۶ ژانویه متن نامه اعتراضی به زبان سوئدی در ارتباظ با سفر امور خارجه سوئد به ایران دوستان گرامی، روز ۳ فوریه ۲۰۱۴ قرار است کارل بیلت، وزیر امور خارجه سوئد به ایران سفر کند. این در حالیست که دلربایی جمهوری اسلامی در خارج با تشدید سرکوب خونین مردم در ایرانHOME