حزب کمونیست کارگری ایران- اسماعیل عبدی باید فورا آزاد شود!‌

اسماعیل عبدی باید فورا آزاد شود!‌

حزب کمونیست کارگری ایران-بمباران شنگال و کردستان سوریه توسط دولت ترکیه را محکوم می‌کنیم

بمباران شنگال و کردستان سوریه توسط دولت ترکیه را محکوم می‌کنیم

حزب کمونیست کارگری ایران-جمهوری اسلامی، دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را پلمپ کرد!

جمهوری اسلامی، دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را پلمپ کرد! طبق اطلاعیه ای که جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان منتشر کرده است، روز ۳۱ فروردین دفتر این مرکز توسط معاونت بر نظارت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پلمپ شد. وزارت کشور مجوز آنها را تمدید نکرده و حالا به بهانه […]

حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران، برای روز جهانی کارگر آماده شوید!

کارگران، برای روز جهانی کارگر آماده شوید!

اطلاعیه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران-در مقابل اخراج کارگران باید متحدانه اعتراض کرد! در مقابل تفرقه افکنی کارفرمایان و دولت در میان کارگران باید ایستاد!

اطلاعیه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران در مقابل اخراج کارگران باید متحدانه اعتراض کرد! در مقابل تفرقه افکنی کارفرمایان و دولت در میان کارگران باید ایستاد!

حزب کمونیست کارگری ایران-صدای آتنا دائمی باشیم!

صدای آتنا دائمی باشیم!

حزب کمونیست کارگری ایران-اول ماه مه ۲۰۱۷، یازده اردیبهشت ۱۳۹۶، روز جهانی کارگر: علیه ترامپیسم، علیه اسلامیسم، برای رهایی از کاپیتالیسم!

اول ماه مه ۲۰۱۷، یازده اردیبهشت ۱۳۹۶، روز جهانی کارگر: علیه ترامپیسم، علیه اسلامیسم، برای رهایی از کاپیتالیسم!

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران-درباره رفراندوم و جدائی کردستان عراق

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران درباره رفراندوم و جدائی کردستان عراق

حزب کمونیست کارگری ایران-حمله تروریستی در استکلهم محکوم است!

حمله تروریستی در استکلهم محکوم است!

حزب کمونیست کارگری ایران-درمورد حمله موشکی دولت آمریکا به پایگاه نظامی رژیم اسد

درمورد حمله موشکی دولت آمریکا به پایگاه نظامی رژیم اسدHOME