کمیته کردستان حزب کمونیست کارگرى ایران-حملات توبخانه ای جمهوری اسلامی به کردستان عراق را محکوم میکنیم

حملات توبخانه ای جمهوری اسلامی به کردستان عراق را محکوم میکنیم

حزب کمونیست کارگری ایران-زنده باد کارگران آلومینیوم هرمزگان

زنده باد کارگران آلومینیوم هرمزگان

حزب کمونیست کارگری ایران-مردم کردستان عراق حق دارند در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند

مردم کردستان عراق حق دارند در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند

حزب کمونیست کارگری ایران-وحشیگری حکومت علیه کارگران اراک را محکوم کنید

وحشیگری حکومت علیه کارگران اراک را محکوم کنید

حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران هپکو و آذرآب بار دیگر همزمان و با قدرت به خیابان آمدند

کارگران هپکو و آذرآب بار دیگر همزمان و با قدرت به خیابان آمدند

اصغر کریمی از طرف حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران اراک، همراه با خانواده هایتان اعتراض را به مرکز شهر بکشانید

کارگران اراک، همراه با خانواده هایتان اعتراض را به مرکز شهر بکشانید مردم اراک، از کارگران حمایت کنید

حزب کمونیست کارگری ایران-مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را هرچه بیشتر گسترش دهیم

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را هرچه بیشتر گسترش دهیم

حزب کمونیست کارگری ایران-کشتار کولبران را محکوم کنید

کشتار کولبران را محکوم کنید مردم آزادیخواه، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان

حزب کمونیست کارگری ایران-در تهران، بانه، اصفهان و رشت مردم دست به تظاهرات زدند

در تهران، بانه، اصفهان و رشت مردم دست به تظاهرات زدند

حزب کمونیست کارگری ایران-دو اطلاعیه در رابطه با اعتراضات کارگران هپکو و ادراب اراک

کارگران هپکو و آذرآب اراک دست به راهپیمایی و تجمع زدند وزیر صنعت و معدن سفر خود به استان مرکزی را ملغی کرد HOME