حزب کمونیست کارگری ایران-دستمزد ٩٣٠ هزار تومانی جنایت است

دستمزد ٩٣٠ هزار تومانی جنایت است

اطلاعیه-اطلاعیه پایانی کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران

اطلاعیه پایانی کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران

حزب کمونیست کارگری ایران-هزاران معلم شاغل و بازنشسته در سراسر کشور دست به اعتراض زدند

هزاران معلم شاغل و بازنشسته در سراسر کشور دست به اعتراض زدند

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران- معلمان شهرهای کردستان وسیعا به اعتراض سراسری پیوستند!

معلمان شهرهای کردستان وسیعا به اعتراض سراسری پیوستند!

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-یک کولبر در مرز سردشت بر اثر سرما جان باخت

یک کولبر در مرز سردشت بر اثر سرما جان باخت

حزب کمونیست کارگری ایران-دانشجویان با دو خواست مهم نه کالایی کردن نه امنیتی کردن دانشگاهها «آموزش رایگان، حق مسلم ما است»

دانشجویان با دو خواست مهم نه کالایی کردن نه امنیتی کردن دانشگاهها «آموزش رایگان، حق مسلم ما است»

حزب کمونیست کارگری ایران-بازنشستگان فراخوان تجمع دادند ۲۲ اسفند، ۱۰ صبح، مقابل دفتر روحانی، خیابان پاستور

بازنشستگان فراخوان تجمع دادند ۲۲ اسفند، ۱۰ صبح، مقابل دفتر روحانی، خیابان پاستور

حزب کمونیست کارگری ایران-معلمان فراخوان تجمع سراسری داه‌اند۱۹ اسفند ساعت ۱۰ تا ۱۲

معلمان فراخوان تجمع سراسری داه‌اند ۱۹ اسفند ساعت ۱۰ تا ۱۲

حزب کمونیست کارگری ایران-خانواده های کارگران فولاد اهواز به تجمع پیوستند. حقوق کارگران پرداخت شد!

خانواده های کارگران فولاد اهواز به تجمع پیوستند. حقوق کارگران پرداخت شد!

حزب کمونیست کارگری ایران – توطئه جمهوری اسلامی و نوری مالکی علیه اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق را محکوم میکنیم

توطئه جمهوری اسلامی و نوری مالکی علیه اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق را محکوم میکنیمHOME