حزب کمونیست کارگری ایران- به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهوازاعتراضتان را همراه با خانواده هایتان به وسط شهر بکشید

به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعتراضتان را همراه با خانواده هایتان به وسط شهر بکشید

حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران آلومینیوم المهدی به حمایت از همکاران اخراجی خود برخاستند

کارگران آلومینیوم المهدی به حمایت از همکاران اخراجی خود برخاستند

حزب کمونیست کارگری ایران-به مناسبت روز جهانی زن ۸ مارس ۲۰۱۷ زنان علیه راسیسم و اسلامیسم و در صف اول مبارزه برای رهایی اجتماعی!

به مناسبت روز جهانی زن ۸ مارس ۲۰۱۷ زنان علیه راسیسم و اسلامیسم و در صف اول مبارزه برای رهایی اجتماعی!

حزب کمونیست کارگری ایران-اعتصابات و اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور ادامه دارد

اعتصابات و اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور ادامه دارد کارکنان اتوبوسرانی زابل دست به اعتصاب و تجمع زدند روز ۱ اسفند، کارکنان اتوبوسرانی زابل در اعتراض عدم پرداخت ۶ ماه حقوق خود دست به تجمع اعتراضی در مقابل سازمان اتوبوسرانی زابل زدند. کارگران فولاد اهواز همچنان به اعتصاب ادامه میدهند اعتصاب کارگران ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ […]

حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران میتوانند جلو تعطیل کارخانجات را بگیرند خطاب به کارگران پلی اکریل، روغن نباتی زنجان، کنتور سازی البرز

کارگران میتوانند جلو تعطیل کارخانجات را بگیرند خطاب به کارگران پلی اکریل، روغن نباتی زنجان، کنتور سازی البرز

تلویزیون به‌پیش- ترامپ، رفسنجانی و آینده رژیم اسلامی، نئولیبرالیسم در پایان راه – پاسخ به سوالات

تلویزیون به‌پیش- ترامپ، رفسنجانی و آینده رژیم اسلامی، نئولیبرالیسم در پایان راه – پاسخ به سوالات

حزب کمونیست کارگری ایران- موفقیت کارگران هپکو به موفقیتی برای کارگران کنتورسازی البرز منجر شد

موفقیت کارگران هپکو به موفقیتی برای کارگران کنتورسازی البرز منجر شد

حزب کمونیست کارگری ایران-تظاهرات مردم اهواز و شادگان چند روز است ادامه دارد

تظاهرات مردم اهواز و شادگان چند روز است ادامه دارد

حزب کمونیست کارگری ایران- دو اطلاعیه کارفرمای سیمان مسجد سلیمان کارخانه را تعطیل کرد خانواده های کارگران روغن نباتی در زنجان نیز به تجمع پیوستند

کارفرمای سیمان مسجد سلیمان کارخانه را تعطیل کرد کارگران همکاران بازداشتی را آزاد کردند خانواده های کارگران باید به میدان بیایند!

حزب کمونیست کارگری ایران-خانواده های کارگران روغن نباتی در زنجان نیز به تجمع پیوستند

خانواده های کارگران روغن نباتی در زنجان نیز به تجمع پیوستندHOME