حزب کمونیست کارگری ایران- کارگران نیشکر هفت تپه کوتاه نمیایند

 کارگران نیشکر هفت تپه کوتاه نمیایند کارگران بازداشتی باید فورا آزاد شوند کارگران فولاد اعتراضات خود را از سر گرفته اند

اطلاعیه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران-تجمع اعتراضی کارگران بلبرینگ سازی تبریز

اطلاعیه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تجمع اعتراضی کارگران بلبرینگ سازی تبریز

حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران نیشکر هفت تپه جاده بین المللی اهواز اندیمشک را بستند

کارگران نیشکر هفت تپه جاده بین المللی اهواز اندیمشک را بستند خانواده های کارگری در تجمع امروز هم حضور داشتند اعتصاب و تجمع سراسری کارگران شهرداری های اهواز ادامه دارد

حزب کمونیست کارگری ایران-۱۵ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شدند

۱۵ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شدند

حزب کمونیست کارگری ایران-اعتصاب قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه کارگران و خانواده هایشان جاده شهر به شرکت را بستند

اعتصاب قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه کارگران و خانواده هایشان جاده شهر به شرکت را بستند

حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران شهرداری اهواز دست به تجمع سراسری زدند

کارگران شهرداری اهواز دست به تجمع سراسری زدند

حزب کمونیست کارگری ایران-اعتصابات و اعتراضات کارگری در سراسر کشور جریان دارد

اعتصابات و اعتراضات کارگری در سراسر کشور جریان دارد

حزب کمونیست کارگری ایران-یاد عزیز رفیق رحمان نجات گرامی باد

یاد عزیز رفیق رحمان نجات گرامی باد

حزب کمونیست کارگری ایران-نمی‌توانید مردم جهان را فریب بدهید پیرامون بازدید مهندسی شده سفرای کشورهای خارجی از زندان اوین

نمی‌توانید مردم جهان را فریب بدهید پیرامون بازدید مهندسی شده سفرای کشورهای خارجی از زندان اوین

حزب کمونیست کارگری ایران – کارگران مخابرات گام تازه ای به جلو برداشتند

کارگران مخابرات گام تازه ای به جلو برداشتندHOME