اعلامیه حزب حکمتیست-تروریسم هوایی در موصل محکوم است!

اعلامیه حزب حکمتیست تروریسم هوایی در موصل محکوم است!

حزب رنجبران ایران اعلامیه: به مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا

اعلامیه: به مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا کمتر از یک هفته به برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نمانده است. درحالی که حاکمان جمهوری اسلامی تمامی تلاشهای رذیلانه و مزوّرانه ی خود را در نشان دادن مشروعیت خود به جهانیان و درعین حال حفظ منافع طبقاتی شان پیش می برند، در […]HOME