مصاحبه با رفقا صالح سرداری ، عبه دارابی و ملکه عزتی -رفراندوم و استقلال کردستان عراق

رفراندوم و استقلال کردستان عراق مصاحبه با رفقا صالح سرداری ، عبه دارابی و ملکه عزتی از اعضای کمیته کردستان

اعلامیه حزب حکمتیست- یاد رفیق رحمان نجات گرامی باد!

اعلامیه حزب حکمتیست یاد رفیق رحمان نجات گرامی باد!

اعلامیه حزب حکمتیست-یاد رفیق امیر حسن پور گرامی باد!

اعلامیه حزب حکمتیست یاد رفیق امیر حسن پور گرامی باد!

اعلامیه حزب حکمتیست-در محکومیت ترور در تهران

اعلامیه حزب حکمتیست، در محکومیت ترور در تهران

حزب حکمتیست- نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست برگزار شد

نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست برگزار شد

اعلامیه حزب حکمتیست- ترورهای جنایتکارانه در افغانستان و عراق محکوم است!

اعلامیه حزب حکمتیست،  ترورهای جنایتکارانه در افغانستان و عراق محکوم است!  

مرکز خبرى کمیته کردستان حزب حکمتیست-با تلاش مردم مریوان و فعالین اجتماعى در سنندج حکم اعدام هیمن مصطفایی ٣ ماه به تعویق افتاد

مرکز خبرى کمیته کردستان حزب حکمتیست: با تلاش مردم مریوان و فعالین اجتماعى در سنندج حکم اعدام هیمن مصطفایی ٣ ماه به تعویق افتاد

حزب حکمتیست-حضور میلیتانت واحدهای تشکیلات خارج کشور علیه مضحکه انتخابات رژیم اسلامی

حضور میلیتانت واحدهای تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست علیه مضحکه انتخابات رژیم اسلامی

اعلامیه حزب حکمتیست-ترور جنایتکارانه در منچستر محکوم است!

اعلامیه حزب حکمتیست، ترور جنایتکارانه در منچستر محکوم است!

اعلامیه حزب حکمتیست در باره “انتخاب” مجدد روحانی،-صورت مسئله اساسی جامعه کماکان سرنگونی رژیم اسلامی است

اعلامیه حزب حکمتیست در باره “انتخاب” مجدد روحانی، صورت مسئله اساسی جامعه کماکان سرنگونی رژیم اسلامی استHOME