مرکز خبرى کمیته کردستان حزب حکمتیست-با تلاش مردم مریوان و فعالین اجتماعى در سنندج حکم اعدام هیمن مصطفایی ٣ ماه به تعویق افتاد

مرکز خبرى کمیته کردستان حزب حکمتیست: با تلاش مردم مریوان و فعالین اجتماعى در سنندج حکم اعدام هیمن مصطفایی ٣ ماه به تعویق افتاد

حزب حکمتیست-حضور میلیتانت واحدهای تشکیلات خارج کشور علیه مضحکه انتخابات رژیم اسلامی

حضور میلیتانت واحدهای تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست علیه مضحکه انتخابات رژیم اسلامی

اعلامیه حزب حکمتیست-ترور جنایتکارانه در منچستر محکوم است!

اعلامیه حزب حکمتیست، ترور جنایتکارانه در منچستر محکوم است!

اعلامیه حزب حکمتیست در باره “انتخاب” مجدد روحانی،-صورت مسئله اساسی جامعه کماکان سرنگونی رژیم اسلامی است

اعلامیه حزب حکمتیست در باره “انتخاب” مجدد روحانی، صورت مسئله اساسی جامعه کماکان سرنگونی رژیم اسلامی است

تشکیلات بریتانیای حزب حکمتیست- مانع از برگزاری مضحکە انتخابات رژیم اسلامی در لندن بشویم!

مانع از برگزاری مضحکە انتخابات رژیم اسلامی در لندن بشویم!

حزب حکمتیست-گزارشی از فعالیت های بمناسبت اول ماه مه ۲۰۱۷

گزارشی از فعالیت های حزب حکمتیست در خارج کشور بمناسبت اول ماه مه ۲۰۱۷

اعلامیه حزب حکمتیست-“اینها فقط به فکر پول خودشان هستند” در باره فاجعه جانباختن کارگران معدن یورت آزاد شهر

اعلامیه حزب حکمتیست “اینها فقط به فکر پول خودشان هستند” در باره فاجعه جانباختن کارگران معدن یورت آزاد شهر

کمونیست هفتگی مصاحبه – با هیئت اجرائی دفتر سیاسی حزب حکمتیست بخش اول

انتخاب ترامپ و پیامدهای آن با هیئت اجرائی دفتر سیاسی حزب  حکمتیست بخش اول

کمیته کردستان حزب حکمتیست-صدها نفر از کارگران و مردم سنندج به استقبال اول مه روز جهانى کارگر رفتند!

مرکز خبرى کمیته کردستان حزب حکمتیست : صدها نفر از کارگران و مردم سنندج به استقبال اول مه روز جهانى کارگر رفتند!  

مرکز خبری حزب حکمتیست-در استقبال از روز اول مه، مراسم گرامیداشت در کرج برگزار شد

مرکز خبری حزب حکمتیست در استقبال از روز اول مه، مراسم گرامیداشت در کرج برگزار شدHOME