کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری-در اعتراض به دستگیری محمود صالحی اوج گیری جنبش کارگری و دستگیری فعالین آن

در اعتراض به دستگیری محمود صالحی اوج گیری جنبش کارگری و دستگیری فعالین آن

بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در باره: پیوستن به حزب کمونیست کارگری -حکمتیست

بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در باره: پیوستن به حزب کمونیست کارگری -حکمتیست آغاز دورانی جدید از تلاش کمونیستی کارگری برای برافراشتن متحدانه پرچم کمونیسم منصور حکمت با این بیانیه دوره جدید مبارزه فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری را اعلام میکنیم. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از این مقطع به حزب کمونیست کارگری- حکمتیست میپیوندد. تلاش […]

حزب اتحاد کمونیسم کارگری دو اطلاعیه در باره دستمزدهای معوق کارگران مرکز صنعتی کلاهدوز و کارگران هشتگرد کرج

دو اطلاعیه در باره دستمزدهای معوق کارگران مرکز صنعتی کلاهدوز و کارگران هشتگرد کرج حزب اتحاد کمونیسم کارگری کارگران مرکز صنعتی کلاهدوز ۲ ماه دستمزد معوق! بنا به خبر دریافتی، بیش از ۲۰۰۰ نفر از کارگران مرکز صنعتی کلاهدوز دستمزدهای ۲ ماه گذشته شهریور و مهر ماه را دریافت نکرده اند. اعتراض و مراجعات تا […]

حزب اتحاد کمونیسم کارگری چند اطلاعیه در باره پایان اعتصاب زندانیان سیاسى زن٬ پرستاران بیمارستان فوق تخصصى رشت٬ کارگران شرکت ساختمانى پردال٬ کارگران سد بیجار

  کارگران سد بیجار رودبار ۲ ماه دستمزد معوق! بنا به خبر دریافتى٬ بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران پروژه احداث سد بیجار رودبار در استان گیلان تا امروز چهارشنبه هفدهم آبان دستمزدها و مبالغ اضافه کاری ۲ ماهه شهریور و مهر را دریافت ننموده اند. عوامل کارفرما با وعده های پوچ امروز فردا، با […]

سه اطلاعیه در باره اعتصاب کارگران گاز عسلویه٬ کاارگران شهاب خودرو٬ و تظاهرات در انگلستان حزب اتحاد کمونیسم کارگری

سه اطلاعیه در باره اعتصاب کارگران گاز عسلویه٬ کاارگران شهاب خودرو٬ و تظاهرات در انگلستان اعتصاب کارگران گاز عسلویه بنا به خبر دریافتى٬ چهارشنبه گذشته کارگران قسمت برنامه ریزى در اعتراض به نپرداختن حقوق شهریور ماه و مزایاى دیگر در پالایشگاههاى گاز عسلویه دست از کار کشیده و به مقابل ساختمان عملیات رفتند. مسئولین و […]

سازمان مجاهدین یک سکت مذهبی باند سیاهی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

سازمان مجاهدین یک سکت مذهبی باند سیاهی حذف مجاهدین از لیست سیاه تروریسم دولت آمریکا، موقعیت و سیاستهای این سازمان را بار دیگر بجلوی صحنه سیاست ایران آورد. همانگونه که قرار دادن مجاهدین در لیست تروریسم ربطی به تروریست بودن یا نبودن مجاهدین نداشت، حذف آن نیز به این مساله بیربط است. حذف مجاهدین از […]HOME