حبیب بکتاش -مبارزات کارگری در برابر توحش سرمایه داری در بنگلادش

مبارزات کارگری در برابر توحش سرمایه داری در بنگلادش مختصری از مبارزات کارگران پوشاک بنگلادش حبیب بکتاش بنگلادش کشوریست کوچک در شرق هندوستان به وسعت کمتر از یک دهم ایران و با جمعیتی بالغ بر دو برابر جمعیت ایران، یعنی بالای ١۵٠ میلیون. بیشتر از ۴ میلیون نفر از مردم بنگلادش در صنعت پوشاک کار […]

حبیب بکتاش -درسهای انقلاب مصر برای مردم ایران

درسهای انقلاب مصر برای مردم ایران حبیب بکتاش ١. انقلاب علیه تماممیت نظام و حزب برای رسیدن به خواستهای انقلاب، “نان، آزادی، و کرامت انسانی”، تمام نظام کهنه باید مورد هجوم قرار گیرد و نابود شود. سقوط و سرنگونی راس نظام یا دیکتاتور تنها میتواند آغازی بر سقوط و سرنگونی نظام دیکتاتوری باشد و ادامه […]

حبیب بکتاش – مروری بر انقلاب مصر و درسهای آن برای مردم ایران قسمت دوم

مروری بر انقلاب مصر و درسهای آن برای مردم ایران قسمت دوم حبیب بکتاش ما در قسمت اول، مروری بر انقلاب مصر، به اینجا رسیدیم که کشمکشهای دو سال و نیم مصر، بعد از پیروزیها و شکستهای انقلاب، به کودتا و حکومت نظامی ارتش منجر شد. مناسب است که قبل از پرداختن به درسهای انقلاب […]

حبیب بکتاش – مروری بر انقلاب مصر و درسهای آن برای مردم ایران ـ قسمت اول

مروری بر انقلاب مصر و درسهای آن برای مردم ایران ـ قسمت اول حبیب بکتاش یک – مروری بر انقلاب مصر ١) شروع انقلاب انقلاب مصر، مثل هر انقلاب دیگری، بر بستر تضادها و تناقضات طبقاتی شکل گرفت. نظام سرمایه داری در پیشرفته ترین کشورهای غربی هم زندگی سختی را بر اکثریت عظیم مردم تحمیل […]HOME