حزب کمونیست کارگری و فرهنگ مجاهدین- حامدخاکی , فردین آرام و عباس رضایی

  حزب کمونیست کارگری و فرهنگ مجاهدینی اخیراً اتهامزنی های بی‌پایه و انتساب منتقدین سیاسی به عوامل رژیم جمهوری اسلامی، به یکی از وجوه بارز برخورد رهبران و فعالین حزب کمونیست کارگری ایران تبدیل شده است.

حامد خاکی تتمه افکار انحلال طلبانه در حزب حکمتیست ( نگاهی به نقد قطعنامه اوضاع سیاسی ایران)

تتمه افکار انحلال طلبانه در حزب حکمتیست ( نگاهی به نقد قطعنامه اوضاع سیاسی ایران) به طور اتفاقی نشریه شماره ۶ کنگره حزب حکمتیست را دیدم، مطلبی در آن توجهم را به خود جلب کرد. نقدی که یکی از کادرهای این حزب به یکی از قطعنامه های پیشنهادی به کنگره این حزب دارد. نقد مورد […]

حامد خاکی بدون سکه که مزاح است. شاید سکه تان کج و کوله است. عبدل گلپریان و ذوق زدگی از اقدام مردان زنانه پوش

بدون سکه که مزاح است. شاید سکه تان کج و کوله است. عبدل گلپریان و ذوق زدگی از اقدام مردان زنانه پوش گرداندن متهم با لباس زنانه در مریوان، با اعتراض زنان آزادیخواه روبرو شد و این توهین اوباش اسلامی به زنان جوابی شایسته گرفت. در این میان تعدادی از مردان لباس زنانه پوشیدن و […]

حامد خاکی نکاتی در مورد طرح حمید تقوایی برای اتحاد نیروهای کمونیسم کارگری

نکاتی در مورد طرح حمید تقوایی برای اتحاد نیروهای کمونیسم کارگری   حمید تقوایی برای اتحاد و همکاری احزاب و نیروهای کمونیسم کارگری یک طرح دارد، او کل طرحش را در سمینار هفته گذشته استکهلم بیان کرده. در مصاحبه‌ای با نشریه انترناسیونال همان نکات بیان شده در سمیناررا تکرار کرده است. به نظر می‌رسد کل […]HOME