جهانگیر محمود ویسی-طرح کارورزی، طرحی ناکارآمد

طرح کارورزی، طرحی ناکارآمد

جهانگیر محمود ویسی-راهی جز سوسیالیسم نمانده است , لیبرالیسم و نئولیبرالیسم،کارکردهایشان و تاثیرات آنها بر طبقه کارگر

راهی جز سوسیالیسم نمانده است , لیبرالیسم و نئولیبرالیسم،کارکردهایشان و تاثیرات آنها بر طبقه کارگر جهانگیر محمود ویسی

جهانگیر محمود ویسی – رفیقم شاهرخ آرام بخواب

رفیقم شاهرخ آرام بخواب وقتی طنین کودک آزادی

جهانگیر محمود ویسی- کوبانی مظهر استقامت مردمی، برای دفاع از زندگی و آزادی است

کوبانی مظهر استقامت مردمی، برای دفاع از زندگی و آزادی است اکنون بسیاری از مردم دنیا می‏دانند مبارزه مردم کوبانی برای چیست و   شاهد مقاومت توده‏ای،زنان ومردان کوبانی هستند.به همین دلیل نیازی برای ارائه شناخت این زنان و مردان و جوانان نمی بینم.بلکه می‏خواهم برای چندمین بار و برای آن کسانی که به خواب […]

جهانگیر محمود ویسی – وحدت کارگری برای تعیین سقف دستمزد ۲ میلیون تومانی در سال ۱۳۹۳فاز جدیدی از مبارزه طبقاتی کارگران است

وحدت کارگری برای تعیین سقف دستمزد ۲ میلیون تومانی در سال ۱۳۹۳فاز جدیدی از مبارزه طبقاتی کارگران است کارگران و فعالین کارگری: همچنان که همه ما اطلاع داریم،بعد از اعلام سقف دستمزد ۲ میلیون تومانی از سوی کارگران خستگی ناپذیر ماهشهر و فعالیت مستمر برای افزایش

جهانگیر محمود ویسی – وفا قادری به چه جرمی زندانی می‏شود!

http://kargardk.mihanblog.com/post/12 وفا قادری به چه جرمی زندانی می‏شود! روز شنبه ۱۱/۸/۹۲وفا قادری کارگر زحمتکش،مبارز طبقاتی به زندان فرستاده می‏شود.این برای اولین بار نیست که همسر و بچه‏هایش با چنین شرایطی روبرو می‏شوند.شکوفه،شادی،دیاکو،سال‏هاست برای یک زندگی انسانی همپا و همقدم وفا میدان‏های مبارزه را تجربه کرده اند.بی گمان این بار نیز بیش از بارهای دیگر با […]

جهانگیر محمود ویسی- راه حل های مبرم طبقاتیجهانگیر محمود ویسی

راه حل های مبرم طبقاتی پیش از هر چیزی لازم است،مقدمه ای برای این پرسش در قبال پروسه تاریخی نگاه به کارگر را از دیدگاهای متفاوت داشته باشیم.اگر از اولین دیدگاه شروع کنیم.دیدگاهی است که از این منظر به کارگر نگاه می کند.کارگر را موجودی مظلوم،بی گناه،فقیر،تنگدست،خموده،بی اراده،ناتوان،دردمند،پنداشته.و بااین شیوه تفکر تلاش می کند،با کمک به وی […]

جهانگیر محمود ویسی – مروری بر وضعیت کنونی کارگران

مروری بر وضعیت کنونی کارگران اگر چه موارد زیر به طور مطلق از هم تفکیک پذیر نیستند.اما ضروری است به هر کدام از مختصات اشاره گردد.۱-اقتصادی:وضعیت اقتصادی طبقه کارگر ایران جدا از وضعیت طبقه کارگر جهانی و کارگران کشورهای پیرامونی نیست.از آنجایی که سیستم اقتصادی امروز،HOME