جمیله میرکی از زبان هیات شرکت کننده در آکسیون اعتراضی سازمان جهانی کارجمیله میرکی

از زبان هیات شرکت کننده در آکسیون اعتراضی سازمان جهانی کار جمیله میرکی: برنامه ما این بود که بتوانیم وارد سالن اصلی اجلاس جهانی آی ال او بشویم و ما موفق شدیم. با اکسیون اعتراضی خود توانستیم به گوش جهانیان برسانیم که چرا به آنجا آمده ایم. من در حالی که هیجان زیادی داشتم به […]HOME