جمشید اساسی – وقتی یک کار مشترک امیدوار کننده است!

وقتی یک کار مشترک امیدوار کننده است! دوستان عزیز! رهبری حزب کمونیست ایران. حزب کمونیست کارگری حکمتیست. حزب کمونیست کارگری ایران. در طی یک ماه گذشته اطلاعیه مشترک شما و برنامه میزگردتان با رادیو پیام جای بسی خوشحالی و امیدواری است. امروز بیش از هر دوره ای چپ و کمونیسم در صحنه سیاسی برای متحد […]HOME