جمعیت حقوق بشر کوردستان- گزارش آماری – تفصیلی نقض حقوق بشر در شرق کوردستان «ماه فوریه سال ۲۰۱۷»‎

گزارش آماری – تفصیلی نقض حقوق بشر در شرق کوردستان «ماه فوریه سال ۲۰۱۷»‎

جمعیت حقوق بشر کوردستان-گزارش آماری – تفصیلی نقض حقوق بشر در شرق کوردستان «ماه ژانویه سال ۲۰۱۷»‎

گزارش آماری – تفصیلی نقض حقوق بشر در شرق کوردستان «ماه ژانویه سال ۲۰۱۷»‎

جـعیت حقوق بشر کردستان-مرگ مشکوک زندانی سیاسی کُرد در زندان ارومیه

مرگ مشکوک زندانی سیاسی کُرد در زندان ارومیه

گزارش آماری – تفصیلی نقض حقوق بشر در شرق کوردستان «ماه دسامبر سال ۲۰۱۶»‎

گزارش آماری – تفصیلی نقض حقوق بشر در شرق کوردستان «ماه دسامبر سال ۲۰۱۶»‎ گزارش آماری – تفصیلی نقض حقوق بشر در شرق کوردستان «ماه دسامبر سال ۲۰۱۶»

جمعیت حقوق بشر کوردستان- اخباری در رابطه با زندانیان سیاسی

شریف باجور در روستای دزلی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد‎

جمعیت حقوق بشر کردستان – گزارش آماری – تفصیلی نقض حقوق بشر در شرق کوردستان «ماه اکتبر سال ۲۰۱۶»

گزارش آماری – تفصیلی نقض حقوق بشر در شرق کوردستان «ماه اکتبر سال ۲۰۱۶»

بیانیه‌ی – حمایت جمعیت حقوق بشر کوردستان از خواسته فعالان محیط‌زیست مریوان‎

بیانیه‌ی حمایت جمعیت حقوق بشر کوردستان از خواسته فعالان محیط‌زیست مریوان‎

جمعیت حقوق بشر کوردستان – چند خبر در رابطه با زندانهای رژیم اسلامی و جنایت این رژیم علیه مردم

۱۱ شهروند کورد در شرق کوردستان بازداشت شدند‎ http://www.kmmk.info/fa/4381

جمعیت حقوق بشر کوردستان-‌‌‌‌‌ قرار وثیقه، جنگ نرم حکومت با جامعه/منیژه فاتحی و سحر فیضی با قرار وثیقه آزاد شدند‎

‌‌‌‌‌ قرار وثیقه، جنگ نرم حکومت با جامعه/منیژه فاتحی و سحر فیضی با قرار وثیقه آزاد شدند‎

جمعیت حقوق بشر کوردستان- ممانعت از تدریس استاد دانشگاه کورد در مریوان/حامد کهنه پوشی‎

  بنا به گزارش رسیده از دانشگاه پیام نور مریوان به جمعیت حقوق بشر کوردستان: خبرها حاکی از آن است که به‌صورت غیررسمی یکی از اساتید آن دانشگاه ممنوع از تدریس شده است.HOME