جمعیت حقوق بشر کوردستان-محمد نظری روانه‌ی بیمارستان شد/وضعیت جسمی وی وخیم گزارش‌شده است

محمد نظری روانه‌ی بیمارستان شد/وضعیت جسمی وی وخیم گزارش‌شده است ۱۸٫۱۰٫۲۰۱۷۰ Comment

جمعیت حقوق بشر کوردستان- چند گزارش و خبر

گزارش آماری _ تفصیلی نقض حقوق بشر در شرق کوردستان «سپتامبر۲۰۱۷ »‎

جمعیت حقوق بشر کردستان-گزارش و خبر

مرگ تلخ/ قتل و خودکشی چهار عضو یک خانواده‎

جمعیت حقوق بشر کوردستان-دو گزارش

اعتراض و اعتصاب دانش‌آموز مریوانی به اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری‎

جمعیت حقوق بشر کوردستان- دو گزارش

عدم خدمات پزشکی و مرگ یک کودک ، عدم وجود فضای اموزشی و ترک تحصیل دانش آموزان در “کامیاران”‎

جمعیت حقوق بشر کوردستان- خبر و گزارش

مرگ کولبر کورد به دلیل فشار سنگین کار‎

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان-پارلمان مشورت و آشتی” و “جبهه ی فراگیر دموکراسی مدنی” در کُردستان روژهلات تشکیل شود

پارلمان مشورت و آشتی” و “جبهه ی فراگیر دموکراسی مدنی” در کُردستان روژهلات تشکیل شود

جمعیت حقوق بشر کوردستان-نادر قاضی‌پور نمایندە مجلس شورای اسلامی شهروندان معترض بانه‌ای را “اراذل و اوباش” نامید‎

نادر قاضی‌پور نمایندە مجلس شورای اسلامی شهروندان معترض بانه‌ای را “اراذل و اوباش” نامید‎

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان-تبریک آزادی از حبس خسرو کُردپور

تبریک آزادی از حبس خسرو کُردپور

جمعیت حقوق بشر کوردستان- گزارش و خبر

اعدام زندانی کورد درملأعام «ایلام»‎HOME