جمعیت حقوق بشر کوردستان-دو گزارش

اعتراض و اعتصاب دانش‌آموز مریوانی به اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری‎

جمعیت حقوق بشر کوردستان- دو گزارش

عدم خدمات پزشکی و مرگ یک کودک ، عدم وجود فضای اموزشی و ترک تحصیل دانش آموزان در “کامیاران”‎

جمعیت حقوق بشر کوردستان- خبر و گزارش

مرگ کولبر کورد به دلیل فشار سنگین کار‎

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان-پارلمان مشورت و آشتی” و “جبهه ی فراگیر دموکراسی مدنی” در کُردستان روژهلات تشکیل شود

پارلمان مشورت و آشتی” و “جبهه ی فراگیر دموکراسی مدنی” در کُردستان روژهلات تشکیل شود

جمعیت حقوق بشر کوردستان-نادر قاضی‌پور نمایندە مجلس شورای اسلامی شهروندان معترض بانه‌ای را “اراذل و اوباش” نامید‎

نادر قاضی‌پور نمایندە مجلس شورای اسلامی شهروندان معترض بانه‌ای را “اراذل و اوباش” نامید‎

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان-تبریک آزادی از حبس خسرو کُردپور

تبریک آزادی از حبس خسرو کُردپور

جمعیت حقوق بشر کوردستان- گزارش و خبر

اعدام زندانی کورد درملأعام «ایلام»‎

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان- چند گزارش

جان باختن ٣ کارگر و مسمومیت یک کارگر دیگر طى یک هفته در شرق کوردستان‎

جمعیت حقوق بشر کوردستان-اعتصاب غذای پنج زندانی کورد در زندان کرماشان‎

اعتصاب غذای پنج زندانی کورد در زندان کرماشان‎

جـعیت حقوق بشر کردستان- چند گزارش

دولت ایران خواست انسانی زندانیان اعتصابی را تامین نمایدHOME