امضا جمعی -پشتیبانی از رامین حسین پناهی‎

پشتیبانی از رامین حسین پناهی‎

جمعی از کارگران وپرسنل شرکت نیشکر هفت تپه-خصوصی سازی یا امنیتی کردن هفت تپه؟  

خصوصی سازی یا امنیتی کردن هفت تپه؟

بیانیه-بیانیه ۲۴ نفر از فعالین صنفی معلمان و کارگران برای آزادی اسماعیل عبدی و لغو اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی

بیانیه ۲۴ نفر از فعالین صنفی معلمان و کارگران برای آزادی اسماعیل عبدی و لغو اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی

بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان: در بساط “انتخابات” جمهوری اسلامی شرکت نکنید.

بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان: در بساط “انتخابات” جمهوری اسلامی شرکت نکنید.

نوشته جمعی از کارگران – جمعی از کارگران و فعالین کارگری در کردستان در نقد ” کنگره ملی کرد

نوشته زیر در مهر ماه ۱۳۹۲ توسط  جمعی از کارگران و فعالین کارگری در کردستان در  نقد ” کنگره ملی کرد ” تهیه و تنظیم و در همان تاریخ منتشر شد.  امروز با گذشت نزدیک به ۴ سال ، نه تنها  ازتحلیل و ارزیابی این نوشته کاسته نشده است، بلکه با توجه به صف آرایی […]

بیانیه- بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان

بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان در بساط “انتخابات” جمهوری اسلامی شرکت نکنید  

بیانیه مشترک -کارگران خباز سنندج و مریوان در رابطه با دستمزد سال ٩۶

بیانیه مشترک کارگران خباز سنندج و مریوان در رابطه با دستمزد سال ٩۶

بیانیه ی مشترک سازمانهای مردم نهاد و فعالان اجتماعی و دانشجویی درباره آتشنشانان و دو کودکِ کار کشته شده در آتش سوزی( احد و صمد)

بیانیه ی مشترک سازمانهای مردم نهاد و فعالان اجتماعی و دانشجویی درباره آتشنشانان و دو کودکِ کار کشته شده در آتش سوزی( احد و صمد)

جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های ایران- بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو

بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس -دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار در فرانسه

دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار در فرانسهHOME