بیانیه مشترک -کارگران خباز سنندج و مریوان در رابطه با دستمزد سال ٩۶

بیانیه مشترک کارگران خباز سنندج و مریوان در رابطه با دستمزد سال ٩۶

بیانیه ی مشترک سازمانهای مردم نهاد و فعالان اجتماعی و دانشجویی درباره آتشنشانان و دو کودکِ کار کشته شده در آتش سوزی( احد و صمد)

بیانیه ی مشترک سازمانهای مردم نهاد و فعالان اجتماعی و دانشجویی درباره آتشنشانان و دو کودکِ کار کشته شده در آتش سوزی( احد و صمد)

جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های ایران- بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو

بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس -دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار در فرانسه

دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار در فرانسه

بیانیه جمعی از فعالین کارگری و شخصیتهای سیاسی و آکادمیک چپ در آمریکا و کانادا از جمله نوآم چامسکی، سام گیندین، دیوید مک نالی، جان کلارک … در همبستگی با کارگران در ایران

 بیانیه جمعی از فعالین کارگری و شخصیتهای سیاسی و آکادمیک چپ در آمریکا و کانادا از جمله نوآم چامسکی، سام گیندین، دیوید مک نالی، جان کلارک … در همبستگی با کارگران در ایران

بیانیه جمعی – پاسخ حق طلبیِ کارگران شلاق نیست!

پاسخ حق طلبیِ کارگران شلاق نیست!

بیانیه -بیانیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مناسبت روز جهانی کارگر 

بیانیه -بیانیه تعدای از انجمن های ساختمانی در خصوص روز جهانی کارگر

بیانیه تعدای از انجمن های ساختمانی در خصوص روز جهانی کارگر

بیانیه ندای زنان ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه ندای زنان ایران به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه و برابری زن و مرد!!!

بیانیه شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر- ایران

بیانیه شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر- ایران سال ۱۳۹۵ سال تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری در محیط های کارHOME