مراسم یاد محمد جراحی – فیلم های مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

فیلم های مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

بیانیه-امضا جمعی در اعتراض به احضار محمود بهشتی لنگرودی و علی نجاتی

بیش از سیصد نفر از معلمان و کارگران و فعالین دانشجوئی احضار محمود بهشتی لنگرودی و علی نجاتی را محکوم کردند بیانیه

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی- گوتنبرگ سوئد.مصاحبه با چند تن از شرکت کنندگان

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی- گوتنبرگ سوئد.مصاحبه با چند تن از شرکت کنندگان

شورای مدیریت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان-حکم اعدام محمدعلی طاهری لغو شود

حکم اعدام محمدعلی طاهری لغو شود

امضا جمعی -پشتیبانی از رامین حسین پناهی‎

پشتیبانی از رامین حسین پناهی‎

جمعی از کارگران وپرسنل شرکت نیشکر هفت تپه-خصوصی سازی یا امنیتی کردن هفت تپه؟  

خصوصی سازی یا امنیتی کردن هفت تپه؟

بیانیه-بیانیه ۲۴ نفر از فعالین صنفی معلمان و کارگران برای آزادی اسماعیل عبدی و لغو اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی

بیانیه ۲۴ نفر از فعالین صنفی معلمان و کارگران برای آزادی اسماعیل عبدی و لغو اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی

بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان: در بساط “انتخابات” جمهوری اسلامی شرکت نکنید.

بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان: در بساط “انتخابات” جمهوری اسلامی شرکت نکنید.

نوشته جمعی از کارگران – جمعی از کارگران و فعالین کارگری در کردستان در نقد ” کنگره ملی کرد

نوشته زیر در مهر ماه ۱۳۹۲ توسط  جمعی از کارگران و فعالین کارگری در کردستان در  نقد ” کنگره ملی کرد ” تهیه و تنظیم و در همان تاریخ منتشر شد.  امروز با گذشت نزدیک به ۴ سال ، نه تنها  ازتحلیل و ارزیابی این نوشته کاسته نشده است، بلکه با توجه به صف آرایی […]

بیانیه- بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان

بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان در بساط “انتخابات” جمهوری اسلامی شرکت نکنید  HOME