بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان: در بساط “انتخابات” جمهوری اسلامی شرکت نکنید.

بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان: در بساط “انتخابات” جمهوری اسلامی شرکت نکنید.

نوشته جمعی از کارگران – جمعی از کارگران و فعالین کارگری در کردستان در نقد ” کنگره ملی کرد

نوشته زیر در مهر ماه ۱۳۹۲ توسط  جمعی از کارگران و فعالین کارگری در کردستان در  نقد ” کنگره ملی کرد ” تهیه و تنظیم و در همان تاریخ منتشر شد.  امروز با گذشت نزدیک به ۴ سال ، نه تنها  ازتحلیل و ارزیابی این نوشته کاسته نشده است، بلکه با توجه به صف آرایی […]

بیانیه- بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان

بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان در بساط “انتخابات” جمهوری اسلامی شرکت نکنید  

بیانیه مشترک -کارگران خباز سنندج و مریوان در رابطه با دستمزد سال ٩۶

بیانیه مشترک کارگران خباز سنندج و مریوان در رابطه با دستمزد سال ٩۶

بیانیه ی مشترک سازمانهای مردم نهاد و فعالان اجتماعی و دانشجویی درباره آتشنشانان و دو کودکِ کار کشته شده در آتش سوزی( احد و صمد)

بیانیه ی مشترک سازمانهای مردم نهاد و فعالان اجتماعی و دانشجویی درباره آتشنشانان و دو کودکِ کار کشته شده در آتش سوزی( احد و صمد)

جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های ایران- بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو

بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس -دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار در فرانسه

دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار در فرانسه

بیانیه جمعی از فعالین کارگری و شخصیتهای سیاسی و آکادمیک چپ در آمریکا و کانادا از جمله نوآم چامسکی، سام گیندین، دیوید مک نالی، جان کلارک … در همبستگی با کارگران در ایران

 بیانیه جمعی از فعالین کارگری و شخصیتهای سیاسی و آکادمیک چپ در آمریکا و کانادا از جمله نوآم چامسکی، سام گیندین، دیوید مک نالی، جان کلارک … در همبستگی با کارگران در ایران

بیانیه جمعی – پاسخ حق طلبیِ کارگران شلاق نیست!

پاسخ حق طلبیِ کارگران شلاق نیست!

بیانیه -بیانیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مناسبت روز جهانی کارگر HOME