بیژن نیابتی – جنگ جهانی چهارم ، ابزارها  و آماجها ـ کتاب دوم

جنگ جهانی چهارم ، ابزارها  و آماجها ـ کتاب دوم   بخش نوزدهم ، هدایت گام به گام به سمت جنگ ـ  تفسیر غیررسمی !

بیژن نیابتی -جنگ جهانی چهارم ، ابزارها  و آماجها ـ کتاب دوم بخش هجدهم ـ فراز و فرود رایش آلمان

جنگ جهانی چهارم ، ابزارها  و آماجها ـ کتاب دوم   بخش هجدهم ـ فراز و فرود رایش آلمان  

بیژن نیابتی- ترامپ ـ ترکیه ـ ایرانِ

بیژن نیابتی                                                                         bijanniabati@hotmail.com                                                                                                                             ششم خرداد ۱۳۹۶   ترامپ ـ ترکیه ـ ایرانِ

بیژن نیابتی-جنگ جهانی چهارم ، ابزارها و آماجها ـ کتاب دوم بخش هفدهم ، جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی چهارم ، ابزارها و آماجها ـ کتاب دوم بخش هفدهم ، جنگ جهانی دوم

بیژن نیابتی -نگاه به شرق ، قمارسیاسی تازه اردوغان بخش دوم ـ اقدام به کودتا و تبعات آن

نگاه به شرق ، قمارسیاسی تازه اردوغان   بخش دوم ـ اقدام به کودتا و تبعات آن   اردوغان پیش و پس از پیروزی در انتخابات اول نوامبر ۲۰۱۵ اقدام به زنجیره ای از جابجایی ها در برخی سطوح امرای ارتش ، دادستانها و قضّات دادگستری بویژه سازمانهای اطلاعاتی و تشکیلات پلیس میکند. در این […]

بیژن نیابتی- نگاه به شرق ، قمارسیاسی تازه اردوغان بخش اول ـ دولت موازی

نگاه به شرق ، قمارسیاسی تازه اردوغان بخش اول ـ دولت موازی

بیژن نیابتی -یادداشت سیاسی ـ آزادی بیان

بیژن نیابتی                                                                             bijanniabati@hotmail.com                                                                                                                                       ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ یادداشت سیاسی ـ آزادی بیان  

بیژن نیابتی – ترکیه و جهنمی بنام خاورمیانه بزرگ

ترکیه و جهنمی بنام خاورمیانه بزرگ انتخابات اول نوامبر در ترکیه به پایان رسید  و حزب عدالت  و توسعه  که با شکست سنگین چهارماه پیش در انتخابات ۷ ژوئن و از دست دادن اکثریت مطلق محتاج  به ائتلاف با مخالفان سرسختش شده بود ، اینبار با بدست آوردن دوباره اکثریت مطلق  و شکار نزدیک به […]

بیژن نیابتی – یادداشت سیاسی : معامله لوزان ، توازن جدید

یادداشت سیاسی : معامله لوزان ، توازن جدید بالاخره بر کشاکش دوازده ساله ایالات متحده با رژیم جمهوری اسلامی بر سر “بهانه” اتمی نقطه پایانی گذاشته می شود. جمهوری اسلامی از “حق مسلم” خود به تمام و کمال درمی گذرد اما خطرعاجل تحریمهای کمرشکن و تهدید جنگ را

بیژن نیابتی – در خاورمیانه چه می گذرد ؟

در خاورمیانه چه می گذرد ؟ ماه هاست که خاورمیانه عربی در خون و آتش غوطه ور است . امنیت ازهمه جا رخت بربسته  و هرج و مرج بر جای آن نشسته است. رقابت میان کانونهای قدرت جهانی و منطقه ای مرزهای متعارف را دیرزمانی است که  درهم  نوردیده  و جان و مال و عزت […]HOME