بهزاد سهرابی- به راست راست ، عقب گرد اتحادیه آزاد کارگران ایران

  به راست راست ، عقب گرد اتحادیه آزاد کارگران ایران

بهزاد سهرابی- ” گور خواب ها ” ” سکانس هنرمندان ” و یک پاسخ

. ” گور خواب ها ”  ” سکانس هنرمندان ” و یک پاسخ

بهزاد سهرابی -سناریوی جدید! لازم است اسماعیل عبدی و بهشتی لنگرودی ازهمکاران خود وجنبش کارگری ایران پوزش بخواهند !

سناریوی جدید! لازم است اسماعیل عبدی و بهشتی لنگرودی ازهمکاران خود وجنبش کارگری ایران   پوزش بخواهند !

خبر -گزارش رسیده

فوری

بهزاد سهرابی -در حمایت از کارگران شرکت واحد تهران و حومه

در حمایت از کارگران شرکت واحد تهران و حومه

بهزاد سهرابی – سخنرانی در اکسیون اعتراضی به حضور جاسوسان و شکنجه گران شاغل در سفارت جمهوری درسوئد

بخشی از گفته های بهزاد سهرابی  در آکسیون اعتراضی به حضور جاسوسان و شکنجه گران  شاغل در سفارت جمهوری سرمایه داری ایران در سوئد که تحت پوشش  خدمات کنسولی  در شهر گوتنبرگ  در روز های ۲۱ و ۲۲ ماه مه ۲۰۱۶  حضور داشتند.

بهزاد سهرابی – وظائف کارگران آگاه و سوسیالیست های کارگری در حمایت از مبنای حداقل مزد (۰۰۰/۵۰۰/۳ تومان )

  وظائف کارگران آگاه و سوسیالیست های کارگری

بهزاد سهرابی – آقای محسین حکیمی بس است !

  متن زیر اولین بار به تاریخ  ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵   درصفحه فیس بوک منتشر شده بود. آقای محسین حکیمی بس است ! آقای محسن حکیمی در گفت ‌و گوی با “پروبلماتیکا” در تلاش است تا واقعیت های فعالیت فعالین کارگری را در تشکل های موجود ،از جمله کمیته هماهنگی را وارونه نشان دهد تا به نتیجه […]

بهزاد سهرابی – مرگ کورش بخشنده را به پرچم اتحاد، در کردستان تبدیل کنیم !

مرگ کورش بخشنده را به پرچم اتحاد، در کردستان  تبدیل کنیم ! شبح  سوسیالیسم کارگری  در سنندج کورش بخشنده ، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با مرگ نابهنگام ، یاران خود را تنها گذاشت . کورش بخشنده عضوی از  خانواده بزرگ کارگران و زحمتکشان  در سنندج بود. […]

بهزاد سهرابی – فیلم سخنرانی همراه با متن پیاده شده در بزرگداشت یادمان شاهرخ زمانی

بهزاد سهرابی – فیلم سخنرانی همراه با متن پیاده شده در بزرگداشت یادمان شاهرخ زمانی https://drive.google.com/file/d/0ByvZNruA2TkWQkE1NloxOG13c3M/view جنبش کارگری ایران شاهرخ زمانی این رفیق کارگر سوسیالیست و رزمنده طبقاتی خود را از دست داد. من به این مناسبت، صمیمانه بهHOME