بهزاد جواهری – “اقتصاد مقاومتی” تلاشی فریبکارانه برای بومی سازی پروژه تشدید ریاضت اقتصادی است

“اقتصاد مقاومتی” تلاشی فریبکارانه برای بومی سازی پروژه تشدید ریاضت اقتصادی است بهزاد جواهری بحث حول و حوش “اقتصاد مقاومتی” دوباره بالا گرفته است. خامنه ای شخص اول تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ به دولت، مجلس و قوه قضائیه

بهزاد جواهری”مخالفت فعال”، برخورد کمونیستی – کارگری با مضحکه انتخاباتی در جمهوری اسلامی است

“مخالفت فعال”، برخورد کمونیستی – کارگری با مضحکه انتخاباتی در جمهوری اسلامی است بهزاد جواهری بار دیگر، نمایش انتخاباتی دیگری در نظام جمهوری اسلامی، در پیش رو است. اگر انتخابات عمده و سراسری را در نظر بگیریم نزدیک به سی بار این سیرک انتخاباتی در تاریخ جمهوری اسلامی تکرار گردیده است. در این سالها عمدتا […]

بهزاد جواهری لزوم مبارزه عملی برای “مزد معیشت”

لزوم مبارزه عملی برای “مزد معیشت” بهزاد جواهری تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده توسط شورای کار امسال بدلیل وضعیت اقتصادی، ابر تورم موجود، حذف یارانه ها و مسئله تحریمهای اقتصادی و تشدید بحران اقتصادی برای طبقه کارگر در ایران اهمیت بیشتری یافته است. مرسوم است که نهاد مسئول تعیین حداقل دستمزدها در ایران، […]

بهزاد جواهری نئوپهلویسم تداوم بردگی و استثمار طبقه کارگر در ایران است

نئوپهلویسم تداوم بردگی و استثمار طبقه کارگر در ایران است بهزاد جواهری برای لحظاتی تصور کنید که ٢٠ سال پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه ای فرزند علی خامنه ای یا حسن خمینی نوه روح الله خمینی با استفاده از میدیا کمپینی راه بیندازند و اعلام کنند که می خواهند جمهوری اسلامی را دوباره […]

بهزاد جواهری سرمایه داری پزشکی و تحمیل بحران بر نظام سلامت و خدمات درمانی در ایران

سرمایه داری پزشکی و تحمیل بحران بر نظام سلامت و خدمات درمانی در ایران بهزاد جواهری نظام سلامت و سیستم خدمات درمانی در ایران با بحرانی وسیع روبرو شده است. بسیاری از بیمارستان‌های دولتی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و بیمارستانهایی که در پروسه خصوصی سازیها که از دهه اول جمهوری اسلامی آغاز گردید، به […]

بهزاد جواهری تحریمها، جنگ اقتصادیی که به طبقه کارگر ایران تحمیل شده است

تحریمها، جنگ اقتصادیی که به طبقه کارگر ایران تحمیل شده است بهزاد جواهری یک نماینده مجلس جمهوری اسلامی در دیماه امسال گفته است که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به سمت برنامه نفت در مقابل غذا پیش می‌رود. محمد حسن آصفری، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران خطاب به بان […]HOME