بهزاد جواهری – “اقتصاد مقاومتی” تلاشی فریبکارانه برای بومی سازی پروژه تشدید ریاضت اقتصادی است

“اقتصاد مقاومتی” تلاشی فریبکارانه برای بومی سازی پروژه تشدید ریاضت اقتصادی است بهزاد جواهری بحث حول و حوش “اقتصاد مقاومتی” دوباره بالا گرفته است. خامنه ای شخص اول تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ به دولت، مجلس و قوه قضائیهHOME