بهروز کارونی – گزارش این هفته کارنامه به حوادث ضمن کار و تصمیم جدید دولت برای مبارزه با آن اختصاص دارد.

بهروز کارونی ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ گزارش این هفته کارنامه به حوادث ضمن کار و تصمیم جدید دولت برای مبارزه با آن اختصاص دارد. اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد که تا پایان مهرماه امسال نزدیک به ۳۰۰ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی اینHOME