بهروز سورن -انتخابات ( انتصابات ) پیش رو, درسی دیگر برای جماعت متوهم!

بهروز سورن انتخابات ( انتصابات ) پیش رو, درسی دیگر برای جماعت متوهم!

بهروز سورن – نکته ای وارده برنوشته ارزشمند شبی از هزار و یک شب

بهروز سورن نکته ای وارده برنوشته ارزشمند شبی از هزار و یک شب چگونگی تحویل وسایل شخصی زندانیان سیاسی قتلعام شده در سال شصت و هفت توسط جلادان حکومتی نیز موضوعی امنیتی بود. جمهوری اسلامی از هراس تجمع خانواده های زندانیان سیاسی برای دریافت وسایل زندانیان مقتول تصمیم گرفت که وسایل انها را از طریق […]

بهروز سورن- نکته ای وارده برنوشته ارزشمند شبی از هزار و یک شب

بهروز سورن- نکته ای وارده برنوشته ارزشمند شبی از هزار و یک شب چگونگی تحویل وسایل شخصی زندانیان سیاسی قتلعام شده در سال شصت و هفت توسط جلادان حکومتی نیز موضوعی امنیتی بود. جمهوری اسلامی از هراس تجمع خانواده های زندانیان سیاسی برای دریافت وسایل زندانیان مقتول تصمیم گرفت که وسایل انها را از طریق ارگانهای […]

بهروز سورن – « یکی از ما » روایتی از اعماق, بازسازی یک تراژدی انسانی

  « یکی از ما » روایتی از اعماق, بازسازی یک تراژدی انسانی   برداشتی از بهروز سورن   EINER VON UNS – ONE OF US

بهروز سورن- اینجا کسی جان می دهد

بهروز سورن  اینجا کسی جان می دهد http://gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=27416&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=da5850751856354216a3c50ca9b4423d

بهروز سورن- همبستگی و فرقه گرائی – بخش دوم

بهروز سورن: همبستگی و فرقه گرائی – بخش دوم http://gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=27386&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=efe6d719b49e37431ed2f76916cf95b7

بهروز سورن- برای تحقق همبستگی سراسری از فرقه گرائی عبور کنیم!

بهروز سورن-  برای تحقق همبستگی سراسری از فرقه گرائی عبور کنیم! حقیقت این است که طغیان اعتراضی کارگران در داخل کشور توماری روزانه رابه جامعه خبری ارائه میدهد. این تلاطم مبارزاتی وسیع اما فاقد

بهروز سورن- منتظری, چهره ای دوگانه در سیاست! به یاد قربانیان کشتار سراسری دهه شصت

بهروز سورن: منتظری, چهره ای دوگانه در سیاست! به یاد قربانیان کشتار سراسری دهه شصت در سالهای ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ ارقام اعدام شدگان در اصفهان بسیار بالا بود و رژیم با قاطعیت فقاهتی و وحشیانه توسط قاضی جلاد مظاهری و

بهروز سورن – تلنگری به خاطرات – بخش چهارم – رحیم حسین پور رودسری – مقصود فتحی و حسن صادقیبببببببب

 تلنگری به خاطرات – بخش چهارم – رحیم حسین پور رودسری – مقصود فتحی و حسن صادقیبببببببب بهروز سورن غرق در افکارم بودم که صدای پاسدار در گوشم پیچید: اگر بیرون از کمیته سروصدایی صورت بگیرد مرا مقصر شناخته و دستگیر می

بهروز سورن-تلنگری به خاطرات و یادها! بخش سوم

بهروز سورن تلنگری به خاطرات و یادها! بخش سوم در نظر اول این روایت شبیه داستان سازی و قهرمان پروری هاست. یادآور شخصیت های کتابهای رمان حماسی است. اما حقیقت است و علی مهدیزاده چنین بود. گویا شخصیتHOME