بهرام قدیمی – مصاحبه با دوریش چیمان رئیس مرکز ارتباط همگانی کردی در آلمان

مصاحبه با دوریش چیمان رئیس مرکز ارتباط همگانی کردی در آلمان بهرام قدیمی ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۴ – فرانکفورت دیگر جنبش مقاومت مردم در کوبانی برای کسی ناشناخته نیست. جهان سرمایه داری علیه کوبانی به مبارزه ای متحدانه دست زده است. همبستگی با کوبانی نیز بین المملی می شود. از گوشه و کنار جهان صدای اعتراض […]

بهرام قدیمی تجربه آشپزخانه های مردمی در السالوادور و مکزیک

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/03/blog-post_8762.html#more تجربه آشپزخانه های مردمی در السالوادور و مکزیک بهرام قدیمی آنچه می‌خوانید بخش‌هایی از مشاهدات بهرام قدیمی از این دو کشور است. تجربه‌ی مکزیک کانون مدافعان حقوق کارگر – آشپزخانه‌های مردمی در سایر کشورهای امریکای لاتین هم وجود دارد، از جمله مکزیک و السالوادور. در این کشورها نیز این نهادها ریشه در سنن بومی […]HOME