گروه کمونیست‌های انقلابی سنتز نوین(کمونیسم نوین) در ایران-اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان بخشی لاینفک از سوخت و ساز نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی است

  اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان بخشی لاینفک از سوخت و ساز نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی است

برهان عظیمی-زلزله کرمانشاه و احزاب “پیشرو” طبقه کارگر وعده‌های سرخرمن

زلزله کرمانشاه و احزاب “پیشرو” طبقه کارگر وعده‌های سرخرمن

برهان عظیمی-زلزله کرمانشاه

زلزله کرمانشاه

برهان عظیمی-کمونیسم بر سر دوراهی: پس‌مانده گذشته یا پیشتاز آینده!

تاملی بر نوشته‌ای که در ۵ بهمن ۱۳۹۳* به رشته تحریر درآمد!

محمدرضا سوداگر-رشد روابط سرمایه‌داری در ایران، مرحله گسترش ۳۵۷–۱۳۴۲( صفحه ۳۱۰ تا۳۲۰)

رشد روابط سرمایه‌داری در ایران، مرحله گسترش ۳۵۷–۱۳۴۲( صفحه ۳۱۰ تا۳۲۰) محمدرضا سوداگر

برهان عظیمی- مفهوم رویکرد علمی علم کمونیسم نوین( سنتز نوین) چیست؟

مفهوم رویکرد علمی علم کمونیسم نوین( سنتز نوین) چیست؟

برهان عظیمی – جمهوری جنایت از بدو روی کار آمدن نطام سرمایه داری راده شد

برهان عظیمی – جمهوری جنایت از بدو روی کار آمدن نطام سرمایه داری زاده شد

برهان عظیمی-عکسی از رفیق نسرین جزایری و فریبرز لسانی از اعضا اتحادیه کمونیستهای ایران‎

رفیق نسرین جزایری

برهان عظیمی-جنبش کمونیستی، تشکل توده‌ای و دو انحراف ناصحیح

برهان عظیمی جنبش کمونیستی، تشکل توده‌ای و دو انحراف ناصحیح در حال حاضر شمار زیادی از کمونیست‌ها از جمع‌آوری، سازمان‌دهی و متشکل کردن نیروی انقلاب درک بسیار محدود و تقلیل گرایانه‌ای دارند. به‌طور عمده در یک مفهوم عملی(عمل‌گرایانه): با در نظر گرفتن تلفیق کار علنی و مخفی، سوال ضروری اساسی در مقابل هر کمونیست انقلابی […]

برهان عظیمی -نیاز کمونیست‌ها این است که کمونیست باشند

نیاز کمونیست‌ها این است که کمونیست باشندHOME