برهان عظیمی-کمونیسم بر سر دوراهی: پس‌مانده گذشته یا پیشتاز آینده!

تاملی بر نوشته‌ای که در ۵ بهمن ۱۳۹۳* به رشته تحریر درآمد!

محمدرضا سوداگر-رشد روابط سرمایه‌داری در ایران، مرحله گسترش ۳۵۷–۱۳۴۲( صفحه ۳۱۰ تا۳۲۰)

رشد روابط سرمایه‌داری در ایران، مرحله گسترش ۳۵۷–۱۳۴۲( صفحه ۳۱۰ تا۳۲۰) محمدرضا سوداگر

برهان عظیمی- مفهوم رویکرد علمی علم کمونیسم نوین( سنتز نوین) چیست؟

مفهوم رویکرد علمی علم کمونیسم نوین( سنتز نوین) چیست؟

برهان عظیمی – جمهوری جنایت از بدو روی کار آمدن نطام سرمایه داری راده شد

برهان عظیمی – جمهوری جنایت از بدو روی کار آمدن نطام سرمایه داری زاده شد

برهان عظیمی-عکسی از رفیق نسرین جزایری و فریبرز لسانی از اعضا اتحادیه کمونیستهای ایران‎

رفیق نسرین جزایری

برهان عظیمی-جنبش کمونیستی، تشکل توده‌ای و دو انحراف ناصحیح

برهان عظیمی جنبش کمونیستی، تشکل توده‌ای و دو انحراف ناصحیح در حال حاضر شمار زیادی از کمونیست‌ها از جمع‌آوری، سازمان‌دهی و متشکل کردن نیروی انقلاب درک بسیار محدود و تقلیل گرایانه‌ای دارند. به‌طور عمده در یک مفهوم عملی(عمل‌گرایانه): با در نظر گرفتن تلفیق کار علنی و مخفی، سوال ضروری اساسی در مقابل هر کمونیست انقلابی […]

برهان عظیمی -نیاز کمونیست‌ها این است که کمونیست باشند

نیاز کمونیست‌ها این است که کمونیست باشند

برهان عظیمی-«شیون اعمال زیادی که باید انجام شوند در آمده است.» مائو تسه دون

«شیون اعمال زیادی که باید انجام شوند در آمده است.» مائو تسه دون  

برهان عظیمی- مدخلی بر مبارزات، ایستادگی و مقاومت زندانیان سیاسی دهه شصت

مدخلی بر مبارزات، ایستادگی و مقاومت زندانیان سیاسی دهه شصت در تدارک برای نشست سالانه هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار و یادمان زندانیان سیاسی  دهه شصت

برهان عظیمی-فیلم معدن زغال سنگ یورت در آزادشهر در مقابل رئیس جمهور حسن کلید به کشته شدن۴۰ نفراز رفقای همزنجیر خود در یوتیوب

لینک فیلم معدن زغال سنگ یورت در آزادشهر در مقابل رئیس جمهور حسن کلید به کشته شدن۴۰ نفراز رفقای همزنجیر خود در یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=iDiXI0WzCxQ کارگران معدن زغال سنگ یورت در آزادشهر در مقابل رئیس جمهور حسن کلید به کشته شدن ۴۰ نفر از رفقای همزنجیر خود و باقی مانده و بو گرفتن اجسادشان در معدن و شرایط […]HOME