ترجمه – اسرار جنگ سوریه: عامل آمریکایی دمیتری مینین ا. م. شیری

اسرار جنگ سوریه: عامل آمریکایی دمیتری مینین (Dmitriy Minin) https://www.fondsk.ru/news/2017/08/15/tajny-sirijskoj-vojny-amerikanskij-faktor-44492.html ا. م. شیری

ا. م. شیری- قطعا نرسی به کعبه ای اعرابی این ره که تو می‌روی به پوچ‌ستان است (۳)

 قطعا نرسی به کعبه ای اعرابی این ره که تو می‌روی به پوچ‌ستان است (۳) https://eb1384.wordpress.com/2017/08/15/

ترجمه – «سوسیالیسم- آینده ما»! الکساندر مزیایف ترجمه ا. م. شیری

Idag vid 0.35 «سوسیالیسم- آینده ما»! الکساندر مزیایف

ا. م. شیری-قطعا نرسی به کعبه ای اعرابی این ره که تو می‌روی به پوچ‌ستان است (۲)

Idag vid 0.56 قطعا نرسی به کعبه ای اعرابی این ره که تو می‌روی به پوچ‌ستان است (۲) https://eb1384.wordpress.com/2017/08/10 ا. م. شیری ۱٣/۵/ ۱٣۹۶

ا. م. شیری-قطعا نرسی به کعبه ای اعرابی این ره که تو می‌روی به پوچ‌ستان است

قطعا نرسی به کعبه ای اعرابی این ره که تو می‌روی به پوچ‌ستان است ا. م. شیری

ا. م. شیری-قطعا نرسی به کعبه ای اعرابی این ره که تو می‌روی به پوچ‌ستان است

قطعا نرسی به کعبه ای اعرابی این ره که تو می‌روی به پوچ‌ستان است ا. م. شیری https://eb1384.wordpress.com/2017/08/04/

ترجمه- پس از خیانت منشویک‌ها و اس‌ار‌ها ویکتور تروشکوف برگردان: ا. م. شیری

پس از خیانت منشویک‌ها و اس‌ار‌ها ویکتور تروشکوف (Viktor Troushkov) https://kprf.ru/pravda/issues/2017/78/article-58874/ برگردان: ا. م. شیری https://eb1384.wordpress.com/2017/07/28/ ۶ مرداد- اسد ۱٣۹۶ گاه‌شمار انقلاب، حوادث ژوئیه ۱۹۱۷

ترجمه – چقدر اعتماد به نفس داشتیم گالینا نویک‌اوا برگردان: ا.م. شیری

چقدر اعتماد به نفس داشتیم گالینا نویک‌اوا (Galina Novikova) http://www.sovross.ru/articles/1575/34097 برگردان: ا.م. شیری https://eb1384.wordpress.com/2017/07/20/

ترجمه – پایان حاکمیت دوگانه برگردان: ا. م. شیری

پایان حاکمیت دوگانه «گاه‌شمار انقلاب، به پیشواز صدمین سالگشت انقلاب کبیر اکتبر» http://www.sovross.ru/articles/1573/33978 برگردان: ا. م. شیری https://eb1384.wordpress.com/2017/07/14/ ۲٣ تیر- سرطان ۱٣۹۶ دوم (۱۵) ژوئیه. به نشانه اعتراض علیه گذشت دولت موقت به خواست خودمختاری از سوی رادای مرکزی اوکراین، سه وزیر کادت- د. ای. شاهوسکی، آ. آ. مانوئیلوف و آ. ش. شینگاریف استعفاء کردند. […]

ترجمه – اسرار جنگ سوریه: عامل اسرائیل اسرار جنگ سوریه: عامل اسرائیل دمیتری مینین

اسرار جنگ سوریه: عامل اسرائیل «جای نقشه» دمیتری مینین (Dmitriy Minin) https://www.fondsk.ru/news/ 2017/06/30/tajny-sirijskoj- vojny-izrailskij-faktor-44236. html ا. م. شیریHOME