ترجمه – ابهام در این باره، که آمریکا با کی در سوریه می‌جنگند، دیگر نباید وجود داشته باشد الکساندر کوزنتسوف ا. م. شیری

ابهام در این باره، که آمریکا با کی در سوریه می‌جنگند، دیگر نباید وجود داشته باشد الکساندر کوزنتسوف (Alexandr Kouznetsov)

ا. م. شیری – ویار اتمی رئیس جمهور

ارسال توسط گاهنامۀ هنر و مبارزه پیشگفتار :

حمید محوی-حملۀ اتمی ایالات متحده به ایران تا دو سال دیگر ؟

گاهنامۀ هنر و مبارزه ۱۷ ژوئن ۲۰۱۷ حملۀ اتمی ایالات متحده به ایران تا دو سال دیگر ؟

ترجمه-اسرار جنگ سوریه: عامل دروزی دمیتری مینین ترجمه: ا. م. شیری

اسرار جنگ سوریه: عامل دروزی «جای تصویر» دمیتری مینین (Dmitriy Minin) https://www.fondsk.ru/news/ 2017/06/17/tajny-sirijskoj- vojny-druzskij-faktor-44170. html ترجمه: ا. م. شیری

ترجمه – در عراق پس از شکست داعش چه روی خواهد داد؟ الکساندر کوزنتسوف مترجم ا. م. شیری

در عراق پس از شکست داعش چه روی خواهد داد؟ الکساندر کوزنتسوف (Alexandr Kounetsov)

ترجمه – «گاه‌شمار حوادث سال ۱۹۱۷، به میمنت صد سالگی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر» «گاه‌شمار حوادث سال ۱۹۱۷، به میمنت صد سالگی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر»ا. م. شیری

«گاه‌شمار حوادث سال ۱۹۱۷، به میمنت صد سالگی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر» «وجود دارد! همچو حزبی وجود دارد!» «گاه‌شمار حوادث سال ۱۹۱۷، به میمنت صد سالگی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر» (Yuriy Emelyanov) پروفسور، دکتر علوم تاریخ، پژوهشگر http://www.sovross.ru/articles/1553/32834 ا. م. شیری https://eb1384.wordpress.com/2017/06/06/ ۱۶ خرداد- جوزا ۱۳۹۶ احساس آزادی که از اوایل ماه مارس سال ۱۹۱۷ […]

ترجمه – کسب‌وکار در پوشش امور خیریه والنتین کاتاسانوف ا. م. شیری

کسب‌وکار در پوشش امور خیریه والنتین کاتاسانوف پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» روسیه http://www.fondsk.ru/news/2017/04/26/biznes-pod-prikrytiem-blagotvoritelnosti-43886.html ا. م. شیری

ترجمه – میراث پیروزی بزرگ- ضامن پیروزی‌های آینده آندری کانوروف ترجم ا. م. شیری

میراث پیروزی بزرگ- ضامن پیروزی‌های آینده

ا. م. شیری-بمناسبت هفتاد و دومین سالروز پیروزی بر فاشیسم

بمناسبت هفتاد و دومین سالروز پیروزی بر فاشیسم https://eb1384.wordpress.com/ 2017/05/08/ ا. م. شیری

ترجمه – نیمی از جهان به غارت رفته منبع: پایگاه اینترنتی روزنامه «روسیه شوروی»ا. م. شیری

نیمی از جهان به غارت رفته منبع: پایگاه اینترنتی روزنامه «روسیه شوروی» http://www.sovross.ru/articles/1503/29835 ا. م. شیری https://eb1384.wordpress.com/2017/01/17/ ۲۸ دی- جدی ۱٣۹۵HOME