انتشارات شورش – تأملی بر نظریه تکامل/ دو قرن پس از سالروز تولد چارلز داروین

تأملی بر نظریه تکامل/ دو قرن پس از سالروز تولد چارلز داروین انتشارات شورش ۱۲فوریه ی سالِ ۲۰۱۴ میلادی مصادف با ۲۴ بهمنِ ۱۳۹۲، دویست و پنجمین گرامی داشتِ سال روزِ تولدِ فردی است که جهانِ بشری و افکارِ انسان را برای همیشه دگرگون نمود.HOME