امیر پیام-یادداشت های جنبش کارگری:از رانا پلازا تا ساختمان پلاسکو

یادداشت های جنبش کارگری: از رانا پلازا تا ساختمان پلاسکو

امیر پیام-یادداشت های جنبش کارگری: رفسنجانی، دولتمرد سرمایه داران و کارگزار ارتجاع

یادداشت های جنبش کارگری: رفسنجانی، دولتمرد سرمایه داران و کارگزار ارتجاع

افق جنبش کارگری- گفتگوی فرشید شکری با امیر پیام در رابطه با : بررسی لایحه اصلاحی قانون کار رژیم

افق جنبش کارگری- گفتگوی فرشید شکری با امیر پیام در رابطه با : بررسی لایحه اصلاحی قانون کار رژیم

امیر پیام- یادداشت های جنبش کارگری:ستم قانونی و قانون ستمگر

یادداشت های جنبش کارگری: ستم قانونی و قانون ستمگر

امیر پیام -یادداشت های جنبش کارگری: در باره اعتصاب غذا

یادداشت های جنبش کارگری: در باره اعتصاب غذا

امیر پیام- یادداشت های جنبش کارگری: قهرمانان طبقه کارگر

یادداشت های جنبش کارگری: قهرمانان طبقه کارگر

امیر پیام -یادداشت های جنبش کارگری:احکام شلاق، احکام انقلاب

یادداشت های جنبش کارگری: احکام شلاق، احکام انقلاب

امیر پیام – یادداشت های جنبش کارگری:«در این کشور یک آتش زیر خاکستر هست که هر آینه ممکن است شعله ور شود»

یادداشت های جنبش کارگری: «در این کشور یک آتش زیر خاکستر هست که هر آینه ممکن است شعله ور شود»

امیر پیام -حال که یداله قهرمان بود شما حداقل درستکار باشید!

حال که یداله قهرمان بود شما حداقل درستکار باشید!

مصاحبه – گفتگویی امیر پیام با تلویزیون کومله در باره اوضاع اقتصادی ایران پس از توافق هسته ای

اطلاعیه بدینوسیله به اطلاع می رسد که اخیرا گفتگویی با تلویزیون کومله در باره اوضاع اقتصادی ایران پس از توافق هسته ای انجام گرفت که در روزهای ۱۸ و ۲۵ دسامبر ۲۰۱۵ پخش شد. دوستان و رفقای علاقمند می توانند این برنامه را همچنین در لینک های زیر نیز ملاحظه نمایند:  HOME