امیرجواهری لنگرودی-یادداشت کارگری

یادداشت کارگری خواسته های کارگران سندیکای شرکت واحد اتوسرانی تهران و حومه را حاکم کنید و ازمبارزات آنان قویا حمایت نماییم! امیرجواهری لنگرودی  

امیرجواهری لنگرودی -یادداشت کارگری

یادداشت کارگری درایران سازماندهی لشکر بیکاران برای بیمه بیکاری، بخشی ازجنبش مبارزه برای تامین اجتماعی بشمار می رود! امیرجواهری لنگرودی جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵ برابر با ۰۷ اکتبر ۲۰۱۶

گفتگو- دلائل مبارزه علیه تغیر قانون کار، سیاست دولت در واگذاری لایحه اصلاح قانون کار به مجلس با مجید تمجیدی

گفتگو- دلائل مبارزه علیه تغیر قانون کار، سیاست دولت در واگذاری لایحه اصلاح قانون کار به مجلس با مجید تمجیدی

امیر جواهری لنگرودی -یادداشت کارگری جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ برابر با ۰۲ سپتامبر ۲۰۱۶

یادداشت کارگری مبارزه کارگران در سطح صنایع فولاد سازی در ایران بر بستر وصول حقوق های معوقه و دیگر مطالبات همچنان به پیش می رود! امیر جواهری لنگرودی جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ برابر با ۰۲ سپتامبر ۲۰۱۶  

امیرجواهری لنگرودی -یادداشت کارگری دست اندازی دیگر باره به قانون کار،شرایط و موقعیت مبارزات کارگری

یادداشت کارگری دست اندازی دیگر باره به قانون کار، شرایط و موقعیت مبارزات کارگری امیرجواهری لنگرودی

امیرجواهری لنگرودی -یادداشت کارگری به بهانه حبس کردن کارگران طلبکار در قفس سگ ها

یادداشت کارگری به بهانه حبس کردن کارگران طلبکار در قفس سگ ها نبرد نابرابر کار و سرمایه در ایران

میزگرد رادیو راه کارگر- (ارزیابی آکسیون اعتراضی در شهر ژنو (سوئیس وجوانب گوناگون تحولات سیاسی پس از برجام و استراتژی سوسیالیستی

میزگرد رادیو راه کارگر (ارزیابی آکسیون اعتراضی در شهر ژنو (سوئیس

رضا سپیدرودی -ملاحظاتی در مورد دستمزد نقدی بر دیدگاه های رضا مقدم، حمید تقوایی، هلمت احمدیان، حسن حسام

ملاحظاتی در مورد دستمزد نقدی بر دیدگاه های رضا مقدم، حمید تقوایی، هلمت احمدیان، حسن حسام از: رضا سپیدرودی  

امیرجواهری لنگرودی -یادداشت کارگری محمود بهشتی لنگرودی بعد از ۲۲ روز اعتصاب غذا ار بیمارستان به مرخصی فرستاده شد

یادداشت کارگری محمود بهشتی لنگرودی بعد از ۲۲ روز اعتصاب غذا  ار بیمارستان به مرخصی فرستاده شد حکایت همچنان باقی ایست ! امیرجواهری لنگرودی

امیرجواهری لنگرودی – اول ماه مه ، روزتجلی مطالبات کارگران بالماسکه هفته کارگرخانه کارگری ها

یادداشت کارگری   اول ماه مه ، روزتجلی مطالبات کارگران  بالماسکه هفته کارگرخانه کارگری هاHOME