افسانه زیجی -یک سوم حداقل دستمزد زنان توهین به نیمی از جامعه

یک سوم حداقل دستمزد زنان توهین به نیمی از جامعه افسانه زیجی بر طبق آمار و گزارش مشاور وزیر صنعت و معدن در ایران، “زنان در بسیاری از موارد یک سوم حداقل دستمزد قانون کار را دریافت می کنند”. حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۴، ۷۱۲۴۲۵

افسانه زیجی – دو راهی تجاوز و مرگ؛ انتخاب دیگری هست!

افسانه زیجی – دو راهی تجاوز و مرگ؛ انتخاب دیگری هست! هر چند مدت یکبار خبر قتل یا تجاوز به یک زن را میشنویم و اینبار در شهر مهاباد. روز دوشنبه ١۴ اردیبهشت ماه ١٣٩۴ فریناز خسروی که در “هتل تارا” به عنوان مهماندار کار میکرد، از ترس تجاوز یک فرد اطلاعاتی که مامور بازرس […]HOME