شورای شبکه همبستگی به حقوق بشر در ایران- گزارش و پتیشن در رابطه خانواده حسن پناهی

بازداشت و شکنجه اعضا و نزدیکان خانواده امجد حسین پناهی از فعالان حقوق بشر را محکوم میکنیم

پتیشن در رابطه با

بیش از هزار فعال سیاسی و مدنی خواستار رسیدگی فوری به وضعیت رامین حسین پناهی شدند

پرسش و پاسخ -چالش ترور، اسلام سیاسی ، داعش

پرسش و پاسخ -چالش ترور، اسلام سیاسی ، داعش

عصر آنارشیسم-تظاھرات ضد سرمایه داری علیه اجلاس جی بیست : به جهنم خوش آمدید!

تظاھرات ضد سرمایه داری علیه اجلاس جی بیست : به جهنم خوش آمدید!

جمعی ازکارگران نیشکرهفت تپه-توهین قائم مقام مدیریت شرکت نیشکرهفت تپه به کارگران معترض

توهین قائم مقام مدیریت شرکت نیشکرهفت تپه به کارگران معترض

اتحادیه پست کانادا در نامه ای به آی تی یو سی خواستار اخراج ایران از سازمان جهانی کار شد

اتحادیه پست کانادا در نامه ای به آی تی یو سی خواستار اخراج ایران از سازمان جهانی کار شد

کمیتە حمایت از حقوق مدنی سیاسی و قانونی زندانی رامین حسین پناهی- در رابطه با بازداشت خانواده رامین حسین پناهی

هم میهنان ،مردم آزاده ایران و کردستان ،بشریت مترقی ،نهاد و سازمانهای مدافع زندانیان ،شورای جهانی حقوق بشر،

اطلاعیه فوری خانواده حسین پناهی -از سلامتی فرزندمان ” رامین ” مطمئن نیستیم

اطلاعیه فوری خانواده حسین پناهی : از سلامتی فرزندمان ” رامین ” مطمئن نیستیم

کارگران انقلابی متحد ایران-بهره برداری رژیم جمهوری اسلامی از حملات تروریستی در تهران

بهره برداری رژیم جمهوری اسلامی از حملات تروریستی در تهران

عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران-تخریب گور‌های جمعی مربوط به اعدام‌های تابستان ۶۷ موجب نابودی آثار جرم خواهد شد

تخریب گور‌های جمعی مربوط به اعدام‌های تابستان ۶۷ موجب نابودی آثار جرم خواهد شدHOME