انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه-زنده باد انسانیت که تا زندگی هست بردوام خواهد بود

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

سایت عصر آنارشیسم-خبر حکم ارتداد خشایار مصطفوی  ‎

خبر حکم ارتداد خشایار مصطفوی  ‎

بیانیۀ جمعی از کارگران و فعالین کارگری-در محکومیت بازداشت فواد زندی

بیانیۀ جمعی از کارگران و فعالین کارگری در محکومیت بازداشت فواد زندی

بیانیه مشترک تشکل هاى مستقل-محمود صالحی باید به فوریت آزاد شود

بیانیه مشترک تشکل هاى مستقل محمود صالحی باید به فوریت آزاد شود

کمپین دفاع ازرضا شهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد -اطلاعیه شماره ۹ گزارش آکسیون ( کمپین دفاع ازرضاشهابی و دیگر زندانیان سیاسی ، گوتنبرگ ـ سوئد)

اطلاعیه شماره ۹ گزارش آکسیون ( کمپین دفاع ازرضاشهابی و دیگر زندانیان سیاسی ، گوتنبرگ ـ سوئد)

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه-محمود صالحی به وحشیانه ترین شیوه بازداشت و روانه زندان گردید

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه محمود صالحی به وحشیانه ترین شیوه بازداشت و روانه زندان گردید

اطلاعیه – بزرگداشت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر شنبه ۱۱ نوامبر استهکلم 

اطلاعیه – بزرگداشت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر شنبه ۱۱ نوامبر استهکلم

خانواده حسین پناهی-وزارت اطلاعات: رامین حسین پناهی به‌زودی اعدام خواهد شد‎

وزارت اطلاعات: رامین حسین پناهی به‌زودی اعدام خواهد شد‎ رو به همه ی آزادگان و آزادی خواهان جهان رامین حسین پناهی در خطر اعدام قرار دارد

گزارش ۱=جلسه عمومی اتاق تجارب و مباحث کارگری نهادهای همبستگی ، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷

گزارش ۱ جلسه عمومی اتاق تجارب و مباحث کارگری نهادهای همبستگی ، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ . آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی . چگونگی تداوم فعالیتها در اشکال مختلف در جهت مداوا و درمان سریع و آزادی فوری رضا شهابی جلسه با سرود انترناسیونال برنامه خود را آغاز نمود .

اطلاعیه هفتم، کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی-وخامت حال محمد نظری، زندانی سیاسی، پس از ۷۷ روز اعتصاب غذا

اطلاعیه هفتم، کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی وخامت حال محمد نظری، زندانی سیاسی، پس از ۷۷ روز اعتصاب غذا  HOME