اسماعیل ویسی – ۳۷ سال از ۲۸ مرداد ۵۸  روز حمله جنایتکارانه حکومت اسلامی به کردستان  گذشت.

باز تکثیر برگی از تاریخ: اسماعیل ویسی – ۳۷ سال از ۲۸ مرداد ۵۸  روز حمله جنایتکارانه حکومت اسلامی به کردستان  گذشت.

اسماعیل ویسی- دریاد سی و نهمین سالگرد  واقعه ۲۳ تیر ۵۸ و کوچ تاریخی مردم مریوان

اسماعیل ویسی– دریاد سی و نهمین سالگرد  واقعه ۲۳ تیر ۵۸ و کوچ تاریخی مردم مریوان

تلویزیون پرتو-روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و نقش رژیم اسلامی در گسترش اعتیاد – اسماعیل ویسی

تلویزیون پرتو-روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و نقش رژیم اسلامی در گسترش اعتیاد – اسماعیل ویسی

مصاحبه تلویزیون پرتو با اسماعیل ویسی در خصوص تحرک جریانات ” سلفی- داعش خفته ” در کردستان

مصاحبه تلویزیون پرتو با اسماعیل ویسی در خصوص تحرک جریانات ” سلفی- داعش خفته ” در کردستان

تلویزیون پرتو- مصاحبه با اسماعیل ویسی در رابطه با کار کودکان

تلویزیون پرتو- مصاحبه با اسماعیل ویسی در رابطه با کار کودکان

اسماعیل ویسی – به مناسبت سالروز اعدام ۵۹ تن از جوانان آزادیخواه شهر مهاباد

اسماعیل ویسی – به مناسبت سالروز اعدام ۵۹ تن از جوانان آزادیخواه شهر مهاباد “مجازات اعدام “بدون قید وشرط ملغی باید گردد!

اسماعیل ویسی – درود بر – ۱۶ میلیون – انسان آزادیخواه در ایران که با صراحت و بدون ابهام، به بقاء حکومت اسلامی در ایران – نه – گفتند!

اسماعیل ویسی – درود بر – ۱۶ میلیون – انسان آزادیخواه در ایران که با صراحت و بدون ابهام، به بقاء حکومت اسلامی در ایران – نه – گفتند!

اسماعیل ویسی-مردم آزادیخواه کردستان!در مضحکه “انتخابات” شرکت نکنید! انتخاب واقعی ما، سرنگونی رژیم اسلامی است!

مردم آزادیخواه کردستان! در مضحکه “انتخابات” شرکت نکنید! انتخاب واقعی ما، سرنگونی رژیم اسلامی است!

اسماعیل ویسی-در اول ماه مه به فقر و فلاکت تحمیل شده “نه”باید گفت!

در اول ماه مه به فقر و فلاکت تحمیل شده “نه”باید گفت!

اسماعیل ویسی- رژیم اسلامی در ایران. عمدا کولبران را کشتار می کند!

اسماعیل ویسی- رژیم اسلامی در ایران. عمدا کولبران را کشتار می کند!HOME