تلویزیون پرتو- مصاحبه با اسماعیل ویسی در رابطه با کار کودکان

تلویزیون پرتو- مصاحبه با اسماعیل ویسی در رابطه با کار کودکان

اسماعیل ویسی – به مناسبت سالروز اعدام ۵۹ تن از جوانان آزادیخواه شهر مهاباد

اسماعیل ویسی – به مناسبت سالروز اعدام ۵۹ تن از جوانان آزادیخواه شهر مهاباد “مجازات اعدام “بدون قید وشرط ملغی باید گردد!

اسماعیل ویسی – درود بر – ۱۶ میلیون – انسان آزادیخواه در ایران که با صراحت و بدون ابهام، به بقاء حکومت اسلامی در ایران – نه – گفتند!

اسماعیل ویسی – درود بر – ۱۶ میلیون – انسان آزادیخواه در ایران که با صراحت و بدون ابهام، به بقاء حکومت اسلامی در ایران – نه – گفتند!

اسماعیل ویسی-مردم آزادیخواه کردستان!در مضحکه “انتخابات” شرکت نکنید! انتخاب واقعی ما، سرنگونی رژیم اسلامی است!

مردم آزادیخواه کردستان! در مضحکه “انتخابات” شرکت نکنید! انتخاب واقعی ما، سرنگونی رژیم اسلامی است!

اسماعیل ویسی-در اول ماه مه به فقر و فلاکت تحمیل شده “نه”باید گفت!

در اول ماه مه به فقر و فلاکت تحمیل شده “نه”باید گفت!

اسماعیل ویسی- رژیم اسلامی در ایران. عمدا کولبران را کشتار می کند!

اسماعیل ویسی- رژیم اسلامی در ایران. عمدا کولبران را کشتار می کند!

مصاحبه -منصور حکمت در درجه اول یک کمونیست دارای دیدگاه مارکسی و لنینی بود – مصاحبه اسماعیل ویسی با فاتح شیخ

منصور حکمت در درجه اول یک کمونیست دارای دیدگاه مارکسی و لنینی بود – مصاحبه اسماعیل ویسی با فاتح شیخ

اسماعیل ویسی- انگار سالها بود. با هم رفیق بودیم! – بمناسب سالروز تولد منصور حکمت

اسماعیل ویسی- انگار سالها بود. با هم رفیق بودیم! بمناسب سالروز تولد منصور حکمت

اسماعیل ویسی -رپرتاژی از برگزاری مراسم های گرامیداشت اول ماه ۱۳۹۵ در کردستان

رپرتاژی از برگزاری مراسم های گرامیداشت اول ماه ۱۳۹۵ در کردستان اسماعیل ویسی

اسماعیل ویسی – مجازات اعدام بدون قید وشرط ملغی باید گردد!

متن پیاده شده مصاحبه تلویزیون پرتو با اسماعیل ویسی مجازات اعدام بدون قید وشرط ملغی باید گردد!HOME