اسماعیل ویسی- تاکیداتی  در رابطه  با کنگره هشتم حزب حکمتیست

اسماعیل ویسی- تاکیداتی  در رابطه  با کنگره هشتم حزب حکمتیست

اسماعیل ویسی – بمناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام

 ” مجازات اعدام ”  بدون قید وشرط ملغی باید گردد!.

اسماعیل ویسی- نکاتی  در رابطه با کارگران معدن طلای آق دره تکاب افشار

اسماعیل ویسی- نکاتی  در رابطه با کارگران معدن طلای آق دره تکاب افشار

مصاحبه نشریه اکتبر با اسماعیل ویسی- در خصوص اعتراضات اخیر در شهرهای کردستان

مصاحبه نشریه اکتبر با اسماعیل ویسی- در خصوص اعتراضات اخیر در شهرهای کردستان.

اسماعیل ویسی – ۳۷ سال از ۲۸ مرداد ۵۸  روز حمله جنایتکارانه حکومت اسلامی به کردستان  گذشت.

باز تکثیر برگی از تاریخ: اسماعیل ویسی – ۳۷ سال از ۲۸ مرداد ۵۸  روز حمله جنایتکارانه حکومت اسلامی به کردستان  گذشت.

اسماعیل ویسی- دریاد سی و نهمین سالگرد  واقعه ۲۳ تیر ۵۸ و کوچ تاریخی مردم مریوان

اسماعیل ویسی– دریاد سی و نهمین سالگرد  واقعه ۲۳ تیر ۵۸ و کوچ تاریخی مردم مریوان

تلویزیون پرتو-روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و نقش رژیم اسلامی در گسترش اعتیاد – اسماعیل ویسی

تلویزیون پرتو-روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و نقش رژیم اسلامی در گسترش اعتیاد – اسماعیل ویسی

مصاحبه تلویزیون پرتو با اسماعیل ویسی در خصوص تحرک جریانات ” سلفی- داعش خفته ” در کردستان

مصاحبه تلویزیون پرتو با اسماعیل ویسی در خصوص تحرک جریانات ” سلفی- داعش خفته ” در کردستان

تلویزیون پرتو- مصاحبه با اسماعیل ویسی در رابطه با کار کودکان

تلویزیون پرتو- مصاحبه با اسماعیل ویسی در رابطه با کار کودکان

اسماعیل ویسی – به مناسبت سالروز اعدام ۵۹ تن از جوانان آزادیخواه شهر مهاباد

اسماعیل ویسی – به مناسبت سالروز اعدام ۵۹ تن از جوانان آزادیخواه شهر مهاباد “مجازات اعدام “بدون قید وشرط ملغی باید گردد!HOME