اسماعیل ویسی-در اول ماه مه به فقر و فلاکت تحمیل شده “نه”باید گفت!

در اول ماه مه به فقر و فلاکت تحمیل شده “نه”باید گفت!

اسماعیل ویسی- رژیم اسلامی در ایران. عمدا کولبران را کشتار می کند!

اسماعیل ویسی- رژیم اسلامی در ایران. عمدا کولبران را کشتار می کند!

اسماعیل ویسی- اصلاح طلبان کرد، مدافعین رژیم اسلامی اند!

اسماعیل ویسی- اصلاح طلبان کرد، مدافعین رژیم اسلامی اند! در حاشیه مضحکه انتخابات ریاست جمهوری

تلویزیون پرتو -دستمزد تامین کننده زندگی شایسته حق کارگران است – اسماعیل ویسی

تلویزیون پرتو -دستمزد تامین کننده زندگی شایسته حق کارگران است – اسماعیل ویسی

مصاحبه نشریه اکتبر با اسماعیل ویسی- در همبستگی و سازماندهی اجتماعی، به استقبال ٨ مارس برویم!

مصاحبه نشریه اکتبر با اسماعیل ویسی- در همبستگی و سازماندهی اجتماعی، به استقبال ٨ مارس برویم! اکتبر : امروز علاوه بر جمهورى اسلامى و قوانین ارتجاعى اش ، در خانواده ، برادر ، همسر و پدر به عاملین فشار و سرکوب زنان مبدل شده اند ، در ٨ مارس امسال ، زنان معترض علیه این […]

گفتگوی اکتبر با اسماعیل ویسی در باره تعین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶

گفتگوی اکتبر با اسماعیل ویسی در باره  تعین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶

اسماعیل ویسی – کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد تنها مانده اند!

اسماعیل ویسی – کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد تنها مانده اند! راه چاره نامه نوشتن به بانیان وضع موجود نیست!

اسماعیل ویسی- مصافها و چشم انداز آتی فعالیتهای حزب حکمتسیت در کردستان

اسماعیل ویسی  مصافها و چشم انداز آتی فعالیتهای حزب حکمتسیت در کردستان

اسماعیل ویسی- مرگ رفسنجانی و عزای اصلاح طلبان کرد

اسماعیل ویسی- مرگ رفسنجانی  و عزای اصلاح طلبان کرد

اسماعیل ویسی- تقابل عملی با ” مجازات اعدام ” را، به جنبشی سازمانیافته اجتماعی مبدل کنیم.

اسماعیل ویسی- تقابل عملی با ” مجازات اعدام ” را، به جنبشی سازمانیافته اجتماعی مبدل کنیم. بمناسبت لغو ” مجازات  قصاص – اعدام ” هیمن اورامی نژادHOME