گفتگوی اکتبر با اسماعیل ویسی در باره تعین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶

گفتگوی اکتبر با اسماعیل ویسی در باره  تعین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶

اسماعیل ویسی – کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد تنها مانده اند!

اسماعیل ویسی – کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد تنها مانده اند! راه چاره نامه نوشتن به بانیان وضع موجود نیست!

اسماعیل ویسی- مصافها و چشم انداز آتی فعالیتهای حزب حکمتسیت در کردستان

اسماعیل ویسی  مصافها و چشم انداز آتی فعالیتهای حزب حکمتسیت در کردستان

اسماعیل ویسی- مرگ رفسنجانی و عزای اصلاح طلبان کرد

اسماعیل ویسی- مرگ رفسنجانی  و عزای اصلاح طلبان کرد

اسماعیل ویسی- تقابل عملی با ” مجازات اعدام ” را، به جنبشی سازمانیافته اجتماعی مبدل کنیم.

اسماعیل ویسی- تقابل عملی با ” مجازات اعدام ” را، به جنبشی سازمانیافته اجتماعی مبدل کنیم. بمناسبت لغو ” مجازات  قصاص – اعدام ” هیمن اورامی نژاد

تلویزیون پرتو – کولبری،گامی مانده به گورخوابی مصاحبه با اسماعیل ویسی

تلویزیون پرتو – کولبری،گامی مانده به گورخوابی مصاحبه با اسماعیل ویسی

اسماعیل ویسی – در حاشیه اعتراضات و اعتصابات کارگران کشت و صنعت مهاباد. که تنها مانده اند!

اسماعیل ویسی – در حاشیه اعتراضات و اعتصابات  کارگران کشت و صنعت مهاباد. که تنها مانده اند!

اسماعیل ویسی- به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه برای الغا خشونت، علیه زنان

 اسماعیل ویسی- به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه برای الغا خشونت، علیه زنان

تلویزیون پرتو- گفتگو با اسماعیل ویسی. در خصوص اعتراضات کارگران به ، باصطلاح ” لایحه اصلاح قانون کار ” حکومت اسلامی سرمایه داران.

تلویزیون پرتو- گفتگو با اسماعیل ویسی. در خصوص اعتراضات کارگران به ، باصطلاح ” لایحه اصلاح قانون کار ” حکومت اسلامی سرمایه داران.

اسماعیل ویسی- سهم کارگران در ایران. زندان و شلاق. بیکاری و گرسنگی است!

اسماعیل ویسی- سهم کارگران در ایران. زندان و شلاق. بیکاری و گرسنگی است!HOME