دیدار -به مناسبت ۸ مارس با اسد نودینیان

دیدار -به مناسبت ۸ مارس با اسد نودینیان

اسد نودینیان-١٣ آبان و پیشروی جبهه سوم!

١٣ آبان و پیشروی جبهه سوم!

اسد نودینیان- اعتراض ۱۰ بهمن طلیعه شکستن در زندانهای جمهوری اسلامی

اعتراض ۱۰ بهمن طلیعه شکستن در زندانهای جمهوری اسلامی

اسد نودینیان-١٠ اکتبر روز جهانی علیه اعدام را به روز محاکمه رژیم صد هزار اعدام تبدیل کنیم

١٠ اکتبر روز جهانی علیه اعدام را به روز محاکمه رژیم صد هزار اعدام تبدیل کنیم

اسد نودینیان – در حاشیه مرگ تراژیک سهیلا قدیری(خورشید)

در حاشیه مرگ تراژیک سهیلا قدیری(خورشید)

اسد نودینیان – پدر عزیز هرگز آخرین دیدارم و آخرین کلامت را از یاد نخواهم برد .

امروز فرزندام دالیا و دینیس در تماسی تلفنی روز پدر را به من تبریک گفتند ، آنها امکان دیدار با من را نداشتند دوست داشتم کنارم بودند این مسله مرا بیاد وخاطره ای از آخرین دیدارم با پدرم انداخت خاطره ای که هرگز از یاد نخواهم برد.

تلویزیون ایسکرا -مصاحبه یدی محمودی با اسد نودینیان در باره روز جهانی معلم و مبارزه آنها.

تلویزیون ایسکرا -مصاحبه یدی محمودی با اسد نودینیان در باره روز جهانی معلم و مبارزه آنها.

تلویزیون ایسکرا – در باره اول ماه مه‌ – گفتگو با اسد نودینیان

تلویزیون ایسکرا – در باره اول ماه مه‌ – گفتگو با اسد نودینیان

مجموعه مطالب ، پیامها و مصاحبه های اسد نودینیان

تلویزیون ایسکرا – ایسکرا«کردی» گفتگو رحیم یزدانپرست در رابطه با مضحکه انتخابات و اصلاح طلبان کرد با اسد نودینیان

تلویزیون ایسکرا  ایسکرا«کردی» گفتگو رحیم یزدانپرست در رابطه با مضحکه انتخابات و  اصلاح طلبان کرد با اسد نودینیانHOME