کمیته دفاع از آزادی قلم و بیان- فرانکفورت- آزادی قلم در پناه سرداران نظامی حکومت اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت۲۰۱۷

آزادی قلم در پناه سرداران نظامی حکومت اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت۲۰۱۷

کمیته دفاع از رضا شهابی-بیانیه ۹۹- سلامت رضا شهابی در خطر است!

بیانیه ۹۹- سلامت رضا شهابی در خطر است!

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی ایران – گوتنبرگ (سوئد)-گزارش عملکرد؛ کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی ایران – گوتنبرگ (سوئد)

گزارش عملکرد؛ کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی ایران – گوتنبرگ (سوئد) همچنان صدای بی صدایان زندان های ایران باشیم !

کمیته همکاری نیروهای چپ و کمونیست – تورنتو-گزارشی از فعالیت تبلیغی در حمایت از کارگران ایران در “روز کارگر” در تورنتو

گزارشی از فعالیت تبلیغی در حمایت از کارگران ایران در “روز کارگر” در تورنتو  

تشکلات هماهنگ کننده سراسری در بخش حمل و نقل عمومی ایتالیا  – اعتراض به حبس مجدد رضا شهابی

اعتراض به حبس مجدد رضا شهابی از طرف یکی از تشکلات هماهنگ کننده سراسری در بخش حمل و نقل عمومی ایتالیا  

‎عباس حسین پناهی با قید وثیقه آزاد شد/ افشین حسین پناهی هم به زندان مرکزی سنندج منتقل شد‎

‎عباس حسین پناهی با قید وثیقه آزاد شد/ افشین حسین پناهی هم به زندان مرکزی سنندج منتقل شد‎

اعلام موجودیت-“کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی – گوتنبرگ (سوئد(“

اعلام موجودیت “کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی – گوتنبرگ (سوئد(“

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور برگزار می کند- به یاد جان باختگان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور برگزار می کند:به یاد جان باختگان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت

جمعیت حقوق بشر کوردستان- چند خبر و گزارش

پیام تشکر و سپاسنامه کبودوند

موازین حقوق بشری- الزامات قانونی و حقوق شهروندی بازداشت شدگان رعایت شود

موازین حقوق بشری، الزامات قانونی و حقوق شهروندی بازداشت شدگان رعایت شودHOME