احسان فتاحی -آمار وارقام اعدام ها در چهار ماه اول سال ١٣٩۶(١٢١اعدام)

آمار وارقام اعدام ها در چهار ماه اول سال ١٣٩۶(١٢١اعدام) گردآورنده :احسان فتاحی (١٧اعدام در فروردین ماه)

احسان فتاحی-ما در کنار خانواده حسین پناهی هستیم (من وما، رامین هستیم)

ما در کنار خانواده حسین پناهی هستیم (من وما، رامین هستیم)  احسان فتاحی همان‌طور که در خبرها آمده است روز جمعە دوم تیرماه ۱۳۹۶ (۲۳ june 2017) در درگیری شهر سنندج سه نَفَر بخاطر رسیدن به حقوق ملت کورد وآزادی کشته شدند ،و رامین حسین پناهی هدف تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته و با […]

احسان فتاحی -پرونده تمامی ایرانیان در جهان را دوباره بررسی کنید!

خطاب من به(Police واداره مهاجرت)کشورهای اروپایی وغیره پرونده تمامی ایرانیان در جهان را دوباره بررسی کنید! خواهشمند است که پرونده ایرانیان خارج از کشور را با دقت بیشتری زیر ذره بین قرار دهید، بخصوص آنها که کیس پناهندگی سیاسی درخواست کرده اند ، که در گذشته مدعی چه حرفهایی بوده اند و حال چه حرکت […]

احسان فتاحی-٢٠دلیل شرکت نکردن در انتخابات

٢٠دلیل شرکت نکردن در انتخابات نویسنده :احسان فتاحی

احسان فتّاحی-نقش محبت ودلبستگی در ارکان مهم زندگی اجتماعی

نقش محبت ودلبستگی در ارکان مهم زندگی اجتماعی احسان فتّاحی

احسان فتاحی ،گلاویژعبدیکانی-سهم گارگران در سُفره های خالی(شلاق،زندان،بی حرمتی)

سهم گارگران در سُفره های خالی(شلاق،زندان،بی حرمتی) احسان فتاحی ،گلاویژعبدیکانی

احسان فتّاحی-نا امنی روانی نا امنی ملّی

نا امنی روانی نا امنی ملّی احسان فتّاحی

احسان فتاحی-عشق و نفرت در روابط انسانی و رمانتیک

عشق و نفرت در روابط انسانی و رمانتیک احسان فتاحی

احسان فتاحی-توهین وتوطئه های پشت پرده شبکه اطلاعات(ولایت) علیه مولانا عبدالحمید

توهین وتوطئه های پشت پرده شبکه اطلاعات(ولایت) علیه مولانا عبدالحمید احسان فتاحی

احسان فتاحی-اتحاد احزاب کورد بزرگترین رمز پیروزی!!!

اتحاد احزاب کورد بزرگترین رمز پیروزی!!! احسان فتاحیHOME