احسان فتاحی-آمار وارقام کشتار کولبران در ٧ ماه اول ١٣٩۶ از سال ٩٢ تا ٩۶ (٢۴٣نفر کشته)

نویسنده  وگردآورنده : احسان فتاحی آمار وارقام کشتار کولبران در ٧ ماه اول ١٣٩۶ از سال ٩٢ تا ٩۶ (٢۴٣نفر کشته)

گردآورنده :احسان فتاحی-آمار وارقام اعدام ها در هفت ماه اول سال ١٣٩۶ (۴٠۶ اعدام )

آمار وارقام اعدام ها در هفت ماه اول سال ١٣٩۶ (۴٠۶ اعدام ) گردآورنده :احسان فتاحی

احسان فتاحی-پاییز فصل بیداری دل ها

پاییز فصل بیداری دل ها نویسنده : احسان فتاحی

احسان فتاحی-تهدید به ترور احسان فتاحی توسط آخوند حسن عاملی امام جمعه ونماینده خبرگان رهبری و وزارت اطلاعات و کارمندان سفارت ایران

تهدید به ترور احسان فتاحی توسط آخوند حسن عاملی امام جمعه ونماینده خبرگان رهبری و وزارت اطلاعات و کارمندان سفارت ایران

احسان فتاحی -فرق کولبران وپولبران در جمهوری اسلامی ایران!

فرق کولبران وپولبران در جمهوری اسلامی ایران! نویسنده :احسان فتاحی

احسان فتاحی- تفکران ضد بشر

تفکرات ضد بشر: نویسنده :احسان فتاحی

احسان فتاحی -آمار وارقام اعدام ها در چهار ماه اول سال ١٣٩۶(١٢١اعدام)

آمار وارقام اعدام ها در چهار ماه اول سال ١٣٩۶(١٢١اعدام) گردآورنده :احسان فتاحی (١٧اعدام در فروردین ماه)

احسان فتاحی-ما در کنار خانواده حسین پناهی هستیم (من وما، رامین هستیم)

ما در کنار خانواده حسین پناهی هستیم (من وما، رامین هستیم)  احسان فتاحی همان‌طور که در خبرها آمده است روز جمعە دوم تیرماه ۱۳۹۶ (۲۳ june 2017) در درگیری شهر سنندج سه نَفَر بخاطر رسیدن به حقوق ملت کورد وآزادی کشته شدند ،و رامین حسین پناهی هدف تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته و با […]

احسان فتاحی -پرونده تمامی ایرانیان در جهان را دوباره بررسی کنید!

خطاب من به(Police واداره مهاجرت)کشورهای اروپایی وغیره پرونده تمامی ایرانیان در جهان را دوباره بررسی کنید! خواهشمند است که پرونده ایرانیان خارج از کشور را با دقت بیشتری زیر ذره بین قرار دهید، بخصوص آنها که کیس پناهندگی سیاسی درخواست کرده اند ، که در گذشته مدعی چه حرفهایی بوده اند و حال چه حرکت […]

احسان فتاحی-٢٠دلیل شرکت نکردن در انتخابات

٢٠دلیل شرکت نکردن در انتخابات نویسنده :احسان فتاحیHOME