– اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران سازمانهای معلمان کانادا: اقدام فوری برای آزادی اسماعیل عبدی

سازمانهای معلمان کانادا: اقدام فوری برای آزادی اسماعیل عبدی

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-اجازه ندهیم که جمهوری اسلامی جان زندانیان را در هیاهوی انتخابات به هیچ بگیرد! در حمایت از خواست اسماعیل عبدی

اجازه ندهیم که جمهوری اسلامی جان زندانیان را در هیاهوی انتخابات به هیچ بگیرد! در حمایت از خواست اسماعیل عبدی

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال ۱۹۹۵

گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال ۱۹۹۵

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا: رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده شود!

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا: رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده شود!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- جمهوری اسلامی مسئول فاجعه پلاسکو

جمهوری اسلامی مسئول فاجعه پلاسکو

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- در رابطه با مرگ هاشمی رفسنجانی موضع جنبش کارگری در مورد مرگ هاشمی رفسنجانی چه می تواند باشد؟

در رابطه با مرگ هاشمی رفسنجانی موضع جنبش کارگری در مورد مرگ هاشمی رفسنجانی چه می تواند باشد؟

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کارزار و مبارزه علیه لایحه تغییر قانون کار را تقویت کنیم و گسترش دهیم

کارزار و مبارزه علیه لایحه تغییر قانون کار را تقویت کنیم و گسترش دهیم

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – حکم شش سال زندان برای اسماعیل عبدی را به شدت محکوم می کنیم

حکم شش سال زندان برای اسماعیل عبدی را به شدت محکوم می کنیم

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران -پایان اعتصاب غذا و آزادی موقت جعفر عظیم زاده را تبریک می گوییم

پایان اعتصاب غذا و آزادی موقت جعفر عظیم زاده را تبریک می گوییم

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – مرگ ناباورانه شاهرخ زمانی، مبارز جسور طبقه کارگردادخواهی از شاهرخ وظیفه همه ماست!

مرگ ناباورانه شاهرخ زمانی، مبارز جسور طبقه کارگر دادخواهی از شاهرخ وظیفه همه ماست! شاهرخ زمانی، مبارز جسور و خستگی ناپذیر طبقه کارگر ایران و جهان، روز یکشنبه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، برابر با ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵، بطورHOME