نامه اتحادیه خدمات همگانی آلمان (وردی)- منطقه هامبورگ:-درر ابطه با وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری زندانی

نامه اتحادیه خدمات همگانی آلمان (وردی)- منطقه هامبورگ: درر ابطه با وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری زندانی

– اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – واحد کاناداکنفرانس مقابله با سرمایه جهانی:

کنفرانس مقابله با سرمایه جهانی: تقویت بین المللی گرایی کارگری و فراملی گرایی در کانادا ۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۷ دانشگاه مک مستر – هامیلتون، انتاریو

اطلاعیه- اتحاد بین المللی به مناسبت درگذشت محمد جراحی

اطلاعیه اتحاد بین المللی به مناسبت درگذشت محمد جراحی

اطلاعیه -پیگیری اتحادیه کارگری “وردی” ( اتحادیه خدمات همگانی آلمان):درر ابطه با وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری زندانی

پیگیری اتحادیه کارگری “وردی” ( اتحادیه خدمات همگانی آلمان): درر ابطه با وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری زندانی

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-در گرامی داشت شاهرخ زمانی به مناسبت دومین سالگرد قتل او

در گرامی داشت شاهرخ زمانی به مناسبت دومین سالگرد قتل او

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-اقدام فوری عفو بین الملل برای آزادی رضا شهابی

اقدام فوری عفو بین الملل برای آزادی رضا شهابی

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-در اعتراض به کشتار کولبرانراه حل چیست؟

در اعتراض به کشتار کولبران راه حل چیست؟

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط رضا شهابی شد

کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط رضا شهابی شد

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا-به اذیت و آزار رضا شهابی پایان دهید! رضا شهابی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد!

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا: به اذیت و آزار رضا شهابی پایان دهید! رضا شهابی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد!  

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-ترجمه و ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی

ترجمه و ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی “جدی ترین و اضطراری ترین پرونده مفتوح در سازمان جهانی کار”  HOME