اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-تلاش جهانی برای آزادی رضا شهابی

تلاش جهانی برای آزادی رضا شهابی

– اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – نامه اعتراضی اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال) به دولت ایران برای آزادی فوری محمود صالحی و رضا شهابی و به رسمیت شناختن حقوق بنیادی انسانی و کارگری در ایران

– اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – نامه اعتراضی اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال) به دولت ایران برای آزادی فوری محمود صالحی و رضا شهابی و به رسمیت شناختن حقوق بنیادی انسانی و کارگری در ایران

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس، خواهان آزادی فوری رضا شهابی و اسماعیل عبدی شد

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس، خواهان آزادی فوری رضا شهابی و اسماعیل عبدی شد  ۶ نوامبر ۲۰۱۷

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-محمود صالحی را دوباره دستگیر و زندانی کردند، کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری را شدت می بخشیم

محمود صالحی را دوباره دستگیر و زندانی کردند، کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری را شدت می بخشیم

نامه اتحادیه خدمات همگانی آلمان (وردی)- منطقه هامبورگ:-درر ابطه با وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری زندانی

نامه اتحادیه خدمات همگانی آلمان (وردی)- منطقه هامبورگ: درر ابطه با وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری زندانی

– اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – واحد کاناداکنفرانس مقابله با سرمایه جهانی:

کنفرانس مقابله با سرمایه جهانی: تقویت بین المللی گرایی کارگری و فراملی گرایی در کانادا ۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۷ دانشگاه مک مستر – هامیلتون، انتاریو

اطلاعیه- اتحاد بین المللی به مناسبت درگذشت محمد جراحی

اطلاعیه اتحاد بین المللی به مناسبت درگذشت محمد جراحی

اطلاعیه -پیگیری اتحادیه کارگری “وردی” ( اتحادیه خدمات همگانی آلمان):درر ابطه با وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری زندانی

پیگیری اتحادیه کارگری “وردی” ( اتحادیه خدمات همگانی آلمان): درر ابطه با وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری زندانی

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-در گرامی داشت شاهرخ زمانی به مناسبت دومین سالگرد قتل او

در گرامی داشت شاهرخ زمانی به مناسبت دومین سالگرد قتل او

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-اقدام فوری عفو بین الملل برای آزادی رضا شهابی

اقدام فوری عفو بین الملل برای آزادی رضا شهابیHOME