اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کانادا-یاد رفیق امیر حسن پور گرامی باد!

یاد رفیق امیر حسن پور گرامی باد!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-حمایت از فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه برای گردهمایی مقابل دفتر سازمان جهانی‌ کار در ۱۳ ژوئن

حمایت از فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه برای گردهمایی مقابل دفتر سازمان جهانی‌ کار در ۱۳ ژوئن

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کارزار جدید آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی

کارزار جدید آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی

اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال ١٣٩۵

گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال ١٣٩۵

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- انفجار معدن زغال سنگ یورت: کارگران کشته شدند، پاسخگو کیست؟

انفجار معدن زغال سنگ یورت: کارگران کشته شدند، پاسخگو کیست؟

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۵

گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۵

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کانادا در تظاهرات اعتراضی ایستاده در تورنتو در گرامیداشت جان باختگان فاجعه پلاسکو شرکت کنیم!

در تظاهرات اعتراضی ایستاده در تورنتو در گرامیداشت جان باختگان فاجعه پلاسکو شرکت کنیم! یکشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۱ تا ۲ بعدازظهر

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کنفدراسیون ملی کار-فرانسه (س.ان.ت-ف) خواستار آزادی اسماعیل عبدی و تمامی فعالین کارگری زندانی شد

کنفدراسیون ملی کار-فرانسه (س.ان.ت-ف) خواستار آزادی اسماعیل عبدی و تمامی فعالین کارگری زندانی

اتحاد بین الملی در حمایت از کارگران ایران – واحد کانادا- اطلاعیه تسلیت بهمناسبت جان باختن رفیق شهرام یوسفی

اطلاعیه تسلیت

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران -عضویت خانه کارگر در دبیلیو. اف. تی. یو. و نایب رئیسی علیرضا محجوب شرم بر هدایت کنندگان دبیلیو. اف. تی. یو.

عضویت خانه کارگر در دبیلیو. اف. تی. یو. و نایب رئیسی علیرضا محجوب شرم بر هدایت کنندگان دبیلیو. اف. تی. یو.HOME