اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران (کانادا)-تظاهرات در تورنتو هشدار! خطر مرگ رضا شهابی در صورت تداوم حبس

تظاهرات در تورنتو DEMONSTRATION FOR REZA SHAHABI’S FREEDOM Thursday, Dec 21, 2017, 1 pm Outside Amnesty International Toronto Office

کمپین سراسری اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در همبستگی با کارگران زندانی در ایران:-علیه آزار و اذیت و سرکوب فعالان کارگری در ایران با صدای بلند اعتراض کنید!

کمپین سراسری اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در همبستگی با کارگران زندانی در ایران:  

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-هشدار نسبت به پرده پوشی پرونده جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

هشدار نسبت به پرده پوشی پرونده جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- کمپین سراسری اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در همبستگی با کارگران زندانی در ایران:

کمپین سراسری اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در همبستگی با کارگران زندانی در ایران:    

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-آزادی محمود صالحی را تبریک می گوییم

آزادی محمود صالحی را تبریک می گوییم  

اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- اعتراض اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا

اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- اعتراض اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-بازگرداندن محمود صالحی و رضا شهابی به زندان و غل و زنجیر کردن فعالین کارگری را شدیدا محکوم کنیم

بازگرداندن محمود صالحی و رضا شهابی به زندان و غل و زنجیر کردن فعالین کارگری را شدیدا محکوم کنیم

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-گزارش وردی از تلاش برای آزادی رضا شهابی

گزارش وردی از تلاش برای آزادی رضا شهابی

اطلاعیه – نامه اعتراضی بزرگترین اتحادیه کارگری دانمارک “فدراسیون متحد کارگران دانمارک”درباره وضعیت رضا شهابی

نامه اعتراضی بزرگترین اتحادیه کارگری دانمارک “فدراسیون متحد کارگران دانمارک” درباره وضعیت رضا شهابی

نامه مشترک پنج فدراسیون سندیکاهای کارگری فرانسه و عفو بین الملل در دفاع از رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری و معلمان در ایران

آقای ژان-ایو لودریان ،وزیر امورخارجه فرانسه ۳۷، خیابان ساحلی اورسِی ۷۵۳۵۱پاریس پاریس، ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷HOME