اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کانادا در تظاهرات اعتراضی ایستاده در تورنتو در گرامیداشت جان باختگان فاجعه پلاسکو شرکت کنیم!

در تظاهرات اعتراضی ایستاده در تورنتو در گرامیداشت جان باختگان فاجعه پلاسکو شرکت کنیم! یکشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۱ تا ۲ بعدازظهر

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کنفدراسیون ملی کار-فرانسه (س.ان.ت-ف) خواستار آزادی اسماعیل عبدی و تمامی فعالین کارگری زندانی شد

کنفدراسیون ملی کار-فرانسه (س.ان.ت-ف) خواستار آزادی اسماعیل عبدی و تمامی فعالین کارگری زندانی

اتحاد بین الملی در حمایت از کارگران ایران – واحد کانادا- اطلاعیه تسلیت بهمناسبت جان باختن رفیق شهرام یوسفی

اطلاعیه تسلیت

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران -عضویت خانه کارگر در دبیلیو. اف. تی. یو. و نایب رئیسی علیرضا محجوب شرم بر هدایت کنندگان دبیلیو. اف. تی. یو.

عضویت خانه کارگر در دبیلیو. اف. تی. یو. و نایب رئیسی علیرضا محجوب شرم بر هدایت کنندگان دبیلیو. اف. تی. یو.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران -تداوم کارزارعفو بین الملل در حمایت از جعفر عظیم زاده درهنگام مرخصی

تداوم کارزارعفو بین الملل در حمایت از جعفر عظیم زاده درهنگام مرخصی

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کانادا- در رابطه با پتیشن در حمایت از “بیانیه در همبستگی با کارگران در ایران”

در رابطه با پتیشن در حمایت از “بیانیه در همبستگی با کارگران در ایران”

نامه اعتراضی بزرگترین اتحادیه کارگری کانادا در محکومیت احکام شلاق و در حمایت از جعفر عظیم زاده‎

نامه اعتراضی بزرگترین اتحادیه کارگری کانادا در محکومیت احکام شلاق و در حمایت از جعفر عظیم زاده‎

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران -بازتاب خبر آزادی اسماعیل عبدی توسط آموزش بین الملل

بازتاب خبر آزادی اسماعیل عبدی توسط آموزش بین الملل   فدراسیون جهانی معلمان و کارگران آموزش و پرورش، آموزش بین الملل، در صفحه اول سایت رسمی خود با درج عکسی از اسماعیل عبدی،  خبر آزادی او از زندان را اعلام داشت. ترجمه متن کامل اطلاعیه آموزش بین الملل از این قرار است:    فعال سندیکایی […]

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – خواست افزایش دستمزدها در سال ۱۳۹۵ و نیازها و ملزومات این دوره

خواست افزایش دستمزدها در سال ۱۳۹۵ و نیازها و ملزومات این دوره

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – آموزش بین الملل: اعتراض شدید اتحادیه های کارگری پس از اعلام شش سال حبس علیه اسماعیل عبدی

آموزش بین الملل:HOME