اتحادیه آزاد کارگران ایران- بلاتکلیفی و وضعیت دردناک ١٧٠٠ کارگر پلی اکریل در آستانه سال نو

بلاتکلیفی و وضعیت دردناک ١٧٠٠ کارگر پلی اکریل در آستانه سال نو اتحادیه آزاد کارگران ایران

بیانیه شماره ٢ اتحادیه ازاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد سال ١٣٩۶

بیانیه شماره ٢ اتحادیه ازاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد سال ١٣٩۶

اتحادیه آزاد کارگران ایران-اعتصاب و شکایت کارگران شرکت آبرسانی مبارکه اصفهان IEM

اعتصاب و شکایت کارگران شرکت آبرسانی مبارکه اصفهان IEM اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران-۱۰۰۰ کارگر و معلم و فعال مدنی در بیانیه متحدانه ای با حمایت از عظیم زاده و عبدی ، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی شدند

۱۰۰۰ کارگر و معلم و فعال مدنی در بیانیه متحدانه ای با حمایت از عظیم زاده و عبدی ، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی شدند اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران: اعتراض گسترده و خشمگینانه کارگران نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران ایران: اعتراض گسترده و خشمگینانه کارگران نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران ایران-یورش نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

یورش نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران-کارگران شرکت قالبهای صنعتی سایپا با خواست افزایش مزد دست از کار کشیده و اقدام به تجمع در مقابل ساختمان اداری کارخانه کردند

صبح امروز کارگران شرکت قالبهای صنعتی سایپا با خواست افزایش مزد دست از کار کشیده و اقدام به تجمع در مقابل ساختمان اداری کارخانه کردند + تصوی

اتحادیه آزاد کارگران ایران -دومین روز تجمع بزرگ کارگران و پرسنل شرکتی مخابرات در مقابل مجلس

اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران- اخباری در رابطه با فعالین و رهبران کارگری

کارگران بر اساس حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد هر کدام به یازده سال زندان محکوم شدند+ اصل حکم

اتحادیه آزاد کارگران ایران -در مقابل اقدامات دولت برای تعرض به سطح معیشت مان با تمام قوا ایستادگی خواهیم کرد

در مقابل اقدامات دولت برای تعرض به سطح معیشت مان با تمام قوا ایستادگی خواهیم کرد اتحادیه آزاد کارگران ایرانHOME