ابوبکر شریف زاده-  ” اپیدمی اعتیاد و ریشه کن کردن آن” سرنگونی جمهوری اسلامی است!

 ” اپیدمی اعتیاد و ریشه کن کردن آن” سرنگونی جمهوری اسلامی است!

ابوبکر شریف زاده – دنیای وارونه عاشورا، مناسک مذهبی و هزینه های نجومی!

دنیای وارونه عاشورا، مناسک مذهبی و هزینه های نجومی! ابوبکر شریف زاده “امامان” و “قدسین” ویترین دکان مذهب و خرافه هستند که بنا به روایت فرقه های اسلامی تعدادشان متفاوت است. اما کاش دعوا فقط مربوط به خانواده اسلامیون بود و مسئله در حد حق داشتن باورهای خرافی میماند. در این صورت نهایتا بحث برسر […]

ابوبکر شریف زاده – جمهوری اسلامی ، وحشت از اعتراضات عمومی و انتقام از زنان !

جمهوری اسلامی ، وحشت از اعتراضات عمومی و انتقام از زنان ! ابوبکر شریف زاده جمهوری اسلامی ۳۵ سال است با زور قتل و جنایت ، اعدام ، سنگسار ، زندان و شکنجه ، و بکارگیری هرچه شیوه و روش اعمال ضد انسانی برای مرعوب کردن جامعه فروگذار نکرده و سر پاست تا بلکه سران […]HOME