مصاحبه تلویزیون پرتو با ابوبکر شریف زاده – در مورد پدیده اعتیاد

در مورد پدیده اعتیاد مصاحبه تلویزیون پرتو با ابوبکر شریف زاده کاروان درسید: اعتیاد در جامعه ایران به یک اپیدمی تبدیل شده و هر روز ابعاد بیشتری به خود میگیرد. برای شروع بحث برای بینندگان ما بگوئید اعتیاد چیست؟ جامعه چگونه دچار آن شده اگر کوتاه تاریخچه مواد مخدر را توضیح دهید؟HOME