آسمان دیلی نیوز – چند خبر و گزارش

کذب‌گویی دادسرای ویژه روحانیت در خصوص آیت‌الله نکونام + اسناد‎

آوات فرخی – باز هم قتل ناموسی

باز هم قتل ناموسی (ایسکرا۶۸۵) آوات فرخی این بار قرعه بنام صنوبر زن بخت برگشته دیگری افتاد صنوبر با وجود اینکه حامله بود توسط همسرش بنام رحمان مرادی که اطلاعاتی و از توزیع کنندگان مواد مخدر در شهر پیرانشهر است با بیش از صد ضربه چاقو به قتل رسید و خود به کردستان عراق فرار […]HOME