مدوسا تی وی- روحانی در جستجوی رای و پاسخ محکم کارگران معدن یورت زمستان!

مدوسا تی وی- روحانی در جستجوی رای و پاسخ محکم کارگران معدن یورت زمستان!

مدوسا تی وی- فاجعه معدن یورت- سوسیالیسم پاسخگو است

مدوسا تی وی- فاجعه معدن یورت- سوسیالیسم پاسخگو است

آذر ماجدی-در حاشیه مرگ رفسنجانیروایت ما، روایت آنها

در حاشیه مرگ رفسنجانی روایت ما، روایت آنها   آذر ماجدی

تی وی مدوسا- حمله تروریستی در ترکیه و گسترش سرکوب دولت با آذر ماجدی

تی وی مدوسا- حمله تروریستی در ترکیه و گسترش سرکوب دولت با آذر ماجدی

آذر ماجدی- خشونت نسبت به زنان، مقصر کیست؟

۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان است. تعیین یک روز جهانی خود از واقعیت خشن زندگی زنان در دنیای امروز سخن میگوید. هر سال در این مناسبت آنچه توسط دولتها و نهادهای حاکم و سازمانهای جهانی و جریانات فمینیستی به جامعه گفته میشود، حتی خراشی به پایه های مادی خشونت به […]

آذر ماجدی -نبرد بورکینی سکولاریسم و اسلاموفوبی؟

نبرد بورکینی سکولاریسم و اسلاموفوبی؟   آذر ماجدی  

گفتگوی کریم نوری با آذر ماجدی – تحلیلی از نتیجه رفراندوم در بریتانیا، حقوق های نجومی، افشای آنها، مردم و اپوزیسیون. نقش مذهب در سرکوب زنان.

گفتگوی کریم نوری با آذر ماجدی – تحلیلی از نتیجه رفراندوم در بریتانیا، حقوق های نجومی، افشای آنها، مردم و اپوزیسیون. نقش مذهب در سرکوب زنان.

مدوسا تی وی -برنامه ویژه منصور حکمت .

مدوسا تی وی برنامه ویژه منصور حکمت و درباره کودتا در حزب کارگر در انگلستان.

مدوسا تی وی -رفراندوم در بریتانیا دو برنامه به فارسی و انگلیسی

مدوسا تی وی درباره رفراندوم در بریتانیا دو برنامه به فارسی و انگلیسی

رادیو پیام – گفتگو با آذر ماجدی ، سیلی غفار و شیوا محبوبی در مورد وضعیت زنان در خاورمیانه

  رادیو پیام  – گفتگو با آذر ماجدی ،  سیلی غفار و شیوا محبوبی در مورد وضعیت زنان در خاورمیانهHOME