اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-با شرکت صدها نفر از زنان و مردان انقلابی در شهر سنندج دهمین سال یاد ابراهیم لطف الهی برگزار شد!

اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران  

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم- فیلم تظاهرات ۳ ژوئن

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم- فیلم تظاهرات ۳ ژوئن

دیدار- فرصتی برای سازمان یابی در جنبش کارگری مصاحبه اسد نودینیان با محمودقزوینی

دیدار- فرصتی برای سازمان یابی در جنبش کارگری مصاحبه اسد نودینیان با محمودقزوینی

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان-ادعای مسئولان در مورد مرگ‌های مشکوک بازداشت شدگان، راستی آزمایی شود‎

ادعای مسئولان در مورد مرگ‌های مشکوک بازداشت شدگان، راستی آزمایی شود‎

کمپن دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد  -اطلاعیه شماره ۲۸ 

اطلاعیه شماره ۲۸  فریاد “کار،نان، آزادی”، از زندان ها تا خیابان ها  

حقوق بشر- گزارش و خبر

  در تداوم بازداشتها و دستگیرى یک شاعر کورد در ایلام

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران درمورد- خیزش انقلاب و چشم انداز اوضاع سیاسی

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران درمورد خیزش انقلاب و چشم انداز اوضاع سیاسی

برای یک دنیای بهتر-جمع بندی از خیزش توده های مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی

برای یک دنیای بهتر-جمع بندی از خیزش توده های مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی

منتشر شد-ضمیمه انترناسیونال ۷۴۶ .

ضمیمه انترناسیونال ۷۴۶ .

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا-گزارش برگزاری جشن شب ژانویه

گزارش برگزاری جشن شب ژانویهHOME