کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران- تجمع اعتراضی کارگران گروه فولاد ارومیه و کمباین سازی تبریز ..زنده باد اعتراضات سرتاسری مردم ایران علیه حکومت اسلامی!

زنده باد اعتراضات سرتاسری مردم ایران علیه حکومت اسلامی!

جـمعیت حقوق بشر کردستان- چند گزارش و خبر

مجروح شدن یک کولبر در سردشت توسط نیروهاى مرزى جمهورى اسلامى ایران ۲۹٫۱۲٫۲۰۱۷ ۰ Comment به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز ۵ دى ماه ١٣٩۶ خورشیدی یک کولبر کورد از سوى نیروهاى مرزى ایران در شهر سردشت شرق کوردستان مورد هدف واقع گردید و زخمى شد. به نقل از منابع رسیده، نیروهاى نظامى مرزى […]

رادیو پیام-شورش های خیابانی و وظایف کمونیستها گفتگو با حمید تقوایی

رادیو پیام-شورش های خیابانی و وظایف کمونیستها گفتگو با حمید تقوایی

دیدگاه هفته – با نسان نودینیان ۲۹ دسامبر

دیدگاه هفته – با نسان نودینیان ۲۹ دسامبر

بیانیه حزب کمونیست کارگری در مورد-اوجگیری خیزش توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی

بیانیه حزب کمونیست کارگری در مورد اوجگیری خیزش توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی

گفتگو با رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران-در باره اعتراضات جاری  در ایران

گفتگو با رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران در باره اعتراضات جاری  در ایران

سیوان کریمی-خودکشی راه حل نیست!

خودکشی راه حل نیست! سیوان کریمی

 اعلامیه حزب حکمتیست-مردم مشهد راه را نشان داده اند!

 اعلامیه حزب حکمتیست مردم مشهد راه را نشان داده اند!

پروین کابلی- حجاب زندان زنان است، این زندان باید ویران شود

حجاب زندان زنان است، این زندان باید ویران شود پروین کابلی

سیاوش دانشور-در باره اعتراضات امروز علیه گرانی و فقر

در باره اعتراضات امروز علیه گرانی و فقر سیاوش دانشورHOME