نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور-اعتراضات مردم در فاجعه زلزله غرب ایران نیازمند همدلی وسازمانیابی است!

  اعتراضات مردم در فاجعه زلزله غرب ایران نیازمند همدلی وسازمانیابی است!

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/ گوتنبرگ ـ سوئد-اطلاعیه شماره گزارش آکسیون سه شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷

اطلاعیه شماره گزارش آکسیون سه شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ در روز سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ برابر با ٢١ نوامبر ٢٠١٧ میلادی، طبق فراخوان کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/گوتنبرگ ـ سوئد، آکسیون اعتراضی در میدان یرن توریت در هوائی بسیار سرد از ساعت ١٧ با در دست داشتن پلاکارد و عکس […]

رادیو پیام -زلزله و مدیریت بحران از پایین – گفتگو با محمود یکى از امداد رسانان زلزله کرمانشاه در مورد بحران موجود و چگونگى مقابله توده اى با ان.

رادیو پیام -زلزله و مدیریت بحران از پایین – گفتگو با محمود یکى از امداد رسانان زلزله کرمانشاه در مورد بحران موجود و چگونگى مقابله توده اى با ان.

حزب کمونیست کارگری ایران-محمود صالحی آزاد شد! سایر فعالین زندانی را هم آزاد میکنیم!

محمود صالحی آزاد شد! سایر فعالین زندانی را هم آزاد میکنیم!

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-محمود صالحی فعال کارگری آزاد شد.

محمود صالحی فعال کارگری آزاد شد.

نسان نودینیان-نگاه هفته، مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان

نگاه هفته: مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان نسان نودینیان

احسان فتاحی-نمونه سوالات کیس مسیحیت

نمونه سوالات کیس مسیحیت نویسنده و گردآورنده : احسان فتاحی

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-حیدر کیخسروی از میان ما رفت

حیدر کیخسروی از میان ما رفت

اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-٢۴ نفر در اثر انفجار بمب جاسازی شده جانباختند!

اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

جعفر عظیم زاده -نقش سرمایه در تشکل یابی کارگران

جعفر عظیم زاده :نقش سرمایه در تشکل یابی کارگرانHOME