حزب کمونیست کارگری ایران-۱۹ آذر تجمع بزرگ بازنشستگان در مقابل مجلس

۱۹ آذر تجمع بزرگ بازنشستگان در مقابل مجلس

رادیو پیام – گفتگو با دکتر سولماز اسکندری روانشناس بالینی در مورد صدمات ناشی از زلزله بر اقشار جامعه

رادیو پیام – گفتگو با دکتر سولماز اسکندری روانشناس بالینی در مورد صدمات ناشی از زلزله بر اقشار جامعه بالاخص زنان و کودکان و راهکارهای مقابله با آن

رادیو پیام-گفتگو با آمنه کاکه باوه عضو پارلمان سوئد در مورد آزادی زندانیان سیاسی در ایران

رادیو پیام-گفتگو با آمنه کاکه باوه عضو پارلمان سوئد در مورد آزادی زندانیان سیاسی در ایران

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/ گوتنبرگ ـ سوئد-١٧اطلاعیه شماره جای کارگران و فعالین سیاسی در زندان نیست

١٧اطلاعیه شماره جای کارگران و فعالین سیاسی در زندان نیست

ترجمه – بانک مرکزی فرزند اصلی و اوج موفقیت انقلاب سرمایه‌داری والنتین کاتاسانوف مترجم: ا. م. شیری

بانک مرکزی فرزند اصلی و اوج موفقیت انقلاب سرمایه‌داری والنتین کاتاسانوف پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی شاراپوف روسیه، پژوهشگر مسائل پشت پرده منبع: بنیاد فرهنگ استراتژیک مترجم: ا. م. شیری

تلویزیون به‌پیش-انقلاب کارگری اکتبر (۳): دستاوردها ، وضعیت کارگران زن مهاجر در آرژانتین ، در باره کار خانه‌داری

تلویزیون به‌پیش-انقلاب کارگری اکتبر (۳): دستاوردها ، وضعیت کارگران زن مهاجر در آرژانتین ، در باره کار خانه‌داری

پرسش-ویژگی های حزب کمونیست کارگری; پرسش از حمید تقوائی بمناسبت بیست و ششمین سالگرد تشکیل حزب

ویژگی های حزب کمونیست کارگری; پرسش از حمید تقوائی بمناسبت بیست و ششمین سالگرد تشکیل حزب

نسان نودینیان-در حاشیه اخبار کارگری

در حاشیه اخبار کارگری نسان نودینیان نان گران شد! نان گران نشد!

اخبار کارگری-بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی داوود رفاهی

اخبار کارگری بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی داوود رفاهی  

مصاحبه بمناسبت دهمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگرى ایران

مصاحبه بمناسبت دهمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگرى ایران ما به پرچمدار کمونیسم در ایران امروز تبدیل شده ایمHOME