رو در رو: نقش وزارت اطلاعات در پرونده سازی علیه فعالین اجتماعی،گفتگو با زرتشت احمدی راغب-

رو در رو: نقش وزارت اطلاعات در پرونده سازی علیه فعالین اجتماعی،گفتگو با زرتشت احمدی راغب

آسمان دیلی نیوز – چند خبر

مشکلات دبیرستان‌های دخترانه‎

حزب کمونیست کارگری ایران- آتنا دائمی و اسماعیل عبدی باید فورا آزاد شوند

آتنا دائمی و اسماعیل عبدی باید فورا آزاد شوند

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – عمو ” حبیب ” از شرایط زندگی اش می گوید

گزارش دریافتی عمو ” حبیب ” از شرایط زندگی اش می گوید گفتگو با یک ” سبزی فروش ” شهرستان کامیاران در باره وضعیت کار و معیشت این کارگر

ر ئوف افسایی -“انتخابات” و رژیم اسلامی ایران ، کدام انتخابات؟! صورت مسئله غلط است

“انتخابات” و رژیم اسلامی ایران ، کدام انتخابات؟! صورت مسئله غلط است (گفتگوئی نشریه سوسیالیسم امروز با رئوف افسائی در باره “انتخابات ٩۶ ایران)

سلام زیجی – یک رکن مهم سیاست کمونیستی بیان حقیقت است در باره “انتخابات” ٩۶ جمهوری اسلامی

یک رکن مهم سیاست کمونیستی بیان حقیقت است گفتگوئی نشریه سوسیالیسم امروز با سلام زیجی در باره “انتخابات” ٩۶ جمهوری اسلامی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -دو گزارش از اعتراضات کارگری

🔴 احضار و بازجویی از ” واحد سیده ” از اعضای کمیته هماهنگی مهاباد

تلویزیون به‌پیش-حزب کمونیست ایران؛ در راهی بی بازگشت؟

تلویزیون به‌پیش-حزب کمونیست ایران؛ در راهی بی بازگشت؟

رو در رو: آخرین گزارش از وضعیت دادگاه آتنا دائمی،گفتگو با معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی

رو در رو: آخرین گزارش از وضعیت دادگاه آتنا دائمی،گفتگو با معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی

جـعیت حقوق بشر کردستان- چند گزارش و خبر

کوردستانیان لە سەرکار دەردەکەن و کەسانی تر لە جێیان دادەنێن‎HOME