کمیته کردستان حزب کمونیست کارگرى ایران-موجی از دستگیری و احضار فعالین کارگری در استان کردستان

موجی از دستگیری و احضار فعالین کارگری در استان کردستان

تلویزیون رو در رو- جنبش معلمان در سال ۹۵،گفتگو با محمد حسن پوره از فعالین جنبش معلمان

تلویزیون رو در رو- جنبش معلمان در سال ۹۵،گفتگو با محمد حسن پوره از فعالین جنبش معلمان

رادیو پیام – دو موضوع: انتخابات ریاست جمهوری و تعیین حداقل دستمزد با اصغر کریمی و رحمان حسین زاده

رادیو پیام – دو موضوع: انتخابات ریاست جمهوری و تعیین حداقل دستمزد با اصغر کریمی و رحمان حسین زاده

خبرگزاری عرفان-ملاقات پگاه ضیاء با خانواده‌اش/ ادامه بازجویی در بند ۲۴۱ اوین

ملاقات پگاه ضیاء با خانواده‌اش/ ادامه بازجویی در بند ۲۴۱ اوین

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-دور تازه احضار و بازداشت فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر

َ دور تازه احضار و بازداشت فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

تلویزیون به‌پیش-انتخابات؛ فقدان راه حل درون سیستمی

تلویزیون به‌پیش-انتخابات؛ فقدان راه حل درون سیستمی

آسمان دیلی نیوز – گزارشات و اخبار

محمد منظرپور از«صدای آمریکا» اخراج شد ‎

رضا دانش-یادداشت سردبیر به مناسبت انتشار اولین شماره نشریه سوسیالیسم امروز

یادداشت سردبیر به مناسبت انتشار اولین شماره نشریه سوسیالیسم امروز رضا دانش

سلام زیجی-در نمایش مسخره “انتخاباتی” این نظام جنایتکار شرکت نکنید!

در نمایش مسخره “انتخاباتی” این نظام جنایتکار شرکت نکنید! سلام زیجی

سلام زیجی-علیه جنایت دولت و شواری عالی کار متحد شویم!

علیه جنایت دولت و شواری عالی کار متحد شویم!   سلام زیجیHOME