اطلاعیه مشترک – مراسم بزرگداشت شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در روز یکشنبه ۲ اکتبر در تورنتو

اطلاعیه مشترک  – مراسم بزرگداشت شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در روز یکشنبه ۲ اکتبر در تورنتو

کانون مدافعان حقوق بشر کردستان -اخباری از جنایت رژیم اسلامی در زندانهای ایران

یک زندانی در زندان خرم آباد اعدام شد

صدای کارگر سوسیالیست -دمکراسی: نقد منصور اسانلو و …..

صدای کارگر سوسیالیست -دمکراسی: نقد منصور اسانلو و …..

کانون مدافعان حقوق بشر کردستان – دو خبر از جنایت رژیم اسلامی در زندانها

‎هفت زندانی در زندان میناب اعدام شدند

تلویزیون پرتو -نگاهی به اوضاع سیاسی ایران و منطقه – سلام زیجی

تلویزیون پرتو -نگاهی به اوضاع سیاسی ایران و منطقه – سلام زیجی

نسان نودینیان -در حاشیه اخبار کارگری

در حاشیه اخبار کارگری نسان نودینیان

محمد کاظمی -دفاع از قانون کار جمهوری اسلامی به بهانه شرکت درپراتیک اجتماعی

دفاع از قانون کار جمهوری اسلامی به بهانه شرکت درپراتیک اجتماعی

جوانمیر مرادی : بررسی موادی از قانون کار؛( بخش دوم )

جوانمیر مرادی : بررسی موادی از قانون کار؛( بخش دوم )

پرسش -سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار – قسمت دوم

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار – قسمت دوم

شهلا دانشفر -دفاع از قانون کار حکومت راه مقابله با اصلاحیه ضد کارگری آن نیست

انترناسیونال ۶۷۹ دفاع از قانون کار حکومت راه مقابله با اصلاحیه ضد کارگری آن نیست گفتگو با شهلا دانشفرHOME