کانون مدافعان حقوق کارگر -برخورد فیزیکی کارفرما با کارگران

 کانون مدافعان حقوق کارگر   نمونه ای از بر خورد کارفرمایان با کارگران قرار داد موقت و حقوق های زیر حداقل تصویب شده برخورد فیزیکی کارفرما با کارگران برخورد فیزیکی با کارگران در محیط های کار یکی از اولین راه هایی بود که سرمایه داری برای به انقیاد کشیدن آنان استفاده می کرده است. شیوه […]

احسان فتاحی-صدای مریم نقاش زرگران باشیم(آزادش کنید)

صدای مریم نقاش زرگران باشیم(آزادش کنید) احسان فتاحی روزنامه نگار وفعال حقوق بشر ایران

مصاحبه نسان نودینیان با مراد امینی در رابطه بیوگرافی مبارزاتی او

دیروز ٢٨ ژوئیه ٢٠١۶ در دیداری دوستانه با رفیق دیرینه ام مراد امینی بیش از سه ساعت گفت گو در

احسان فتاحی-“کرد” هستیم اما هنوز “کردستانی” نشده ایم

احسان فتاحی “کرد” هستیم اما هنوز “کردستانی” نشده ایم

سیوان کریمی -توهمات “تشکلهای دانشجوئی” هوادار روحانی

توهمات “تشکلهای دانشجوئی” هوادار روحانی   سیوان کریمی

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -از مصوبه افزایش مناطق آزاد اقتصادی تا مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، جوازهای قانونی گرفتن حق حیات!

از مصوبه افزایش مناطق آزاد اقتصادی تا مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، جوازهای قانونی گرفتن حق حیات!

اعلامیه حزب حکمتیست -در باره وقایع تروریستی اخیر،

اعلامیه حزب حکمتیست   در باره وقایع تروریستی اخیر، پاسخ تروریسم در دست مردم آزادیخواه است

جمال کمانگر -اعتراض قومی به هر بهانه ای ارتجاع محض است!

اعتراض قومی به هر بهانه ای ارتجاع محض است! جمال کمانگر

رحمان حسین زاده -“مقدسات” تراشیدن ابزار نفرت قومی و جنایت است

“مقدسات” تراشیدن ابزار نفرت قومی و جنایت است   رحمان حسین زاده  

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران- اطلاعیه حمایت از دوچرخه سواری عمومی در مریوان

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران ضمن حمایت از «دوچرخه سواری عمومی» مردم شهر مریوان را به حمایت و تقویت ««دوچرخه سواری عمومی» فر میخواند.HOME