کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی – اخباری از زندانهای رژیم اسلامی

فراخوان جهت ملاقات حضوری حامیان جعفر عظیم‌زاده در بیمارستان با او

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس -دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار در فرانسه

دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار در فرانسه

اعلامیه حزب حکمتیست -ترور در استانبول شهروندان عادی قربانیان تروریسم

  اعلامیه حزب حکمتیست ترور در استانبول شهروندان عادی قربانیان تروریسم

حزب کمونیست کارگری ایران – ترور در استانبول داعش مسئول این جنایت و دولت ترکیه شریک جرم است

  ترور در استانبول داعش مسئول این جنایت و دولت ترکیه شریک جرم است

نامه اعتراضی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس – در حمایت از جعفر عظیم زاده و محکومیت احکام شلاق

نامه اعتراضی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس در حمایت از جعفر عظیم زاده و محکومیت احکام شلاق  

صدای کارگر سوسیالیست – صدمین برنامه ۴ تیر ۹۵مازیار رازی

صدای کارگر سوسیالیست – صدمین برنامه ۴ تیر ۹۵مازیار رازی

ایسکرا – نسرین زمضانعلی میزگرد در مورد موضعگیرهای احزاب ناسیونال

ایسکرا – نسرین زمضانعلی میزگرد در مورد موضعگیرهای احزاب ناسیونال

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی -اعتصاب غذای پنج زندانی سیاسی در همبستگی با جعفر عظیم زاده‎

اعتصاب غذای پنج زندانی سیاسی در همبستگی با جعفر عظیم زاده‎

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان- چند خبر و اطلاعیه

دهم تیرماه سالروز بازداشت کبودوند، یاد روز پدر حقوق بشر کردستان

تلویزیون به‌پیش -اسناد ارتباطات محرمانه خمینی با آمریکا + خیزش ۸۸ (بخش اول و دوم)

تلویزیون به‌پیش -اسناد ارتباطات محرمانه خمینی با آمریکا + خیزش ۸۸ (بخش اول و دوم)HOME