سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان -کبودوند همچنان در اعتصاب غذا

کبودوند همچنان در اعتصاب غذا

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی- اخباری از زندانهای رژیم اسلامی

استمداد ایرج محمدی از کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد + نامه و مدارک بیمارستان‎

یاشار سهندی -شلاق ممنوع

شلاق ممنوع یاشار سهندی

شهلا دانشفر -کارگران در هفته ای ای که گذشت

کارگران در هفته ای ای که گذشت

اخبار کارگری-اخبار کارگری ۶ خرداد ١٣٩۵ شهلا خباززاده داوود رفاهی

اخبار کارگری بخش ایران:  شهلا خباززاده بخش بین المللی: داوود رفاهی

مصاحبه کارگر کمونیست با پیام آذر-اعتصابات وسیع کارگری در فرانسه

اعتصابات وسیع کارگری در فرانسه مصاحبه کارگر کمونیست با پیام آذر

ترجمه – مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس (٩)دیوید ریازانف

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس (٩) دیوید ریازانف

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست واحد استکهلم-علیه نماینده رژیم رکورد دار اعدام در جهان متحدانه بمیدان بیائیم!

علیه نماینده رژیم رکورد دار اعدام در جهان متحدانه بمیدان بیائیم!

رادیو پیام – گفتگوا هاشم خواستار از فعالین کانون صنفی معلمان در مورد اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و حمایت کانون صنفی معلمان

رادیو پیام – گفتگوا هاشم خواستار از فعالین کانون صنفی معلمان در مورد اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و حمایت کانون صنفی معلمان

حزب کمونیست کارگری ایران- پوسترهایی از جعفر عظیم زاده و کارگران زندانی در سالن آی ال او نصب شد

پوسترهایی از جعفر عظیم زاده و کارگران زندانی در سالن آی ال او نصب شد صدها نسخه از بیانیه ها و نامه های کارگران ایران در میان نمایندگان توزیع شدHOME