رادیو پیام – گفتگو با مسعود نقره کار و علی جوادی در مورد ۵۸امین انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا

رادیو پیام گفتگو با مسعود نقره کار و علی جوادی در مورد ۵۸امین انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا

صدای کارگر سوسیالیست -برنامه ۸۸ مطالبات انتقالی: مازیار رازی

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۸۸ مطالبات انتقالی: مازیار رازی

برنامه گفت وگو- ایران در سالی‌ که گذشت – محمود احمدی‌ با علی‌ جوادی – ۲۹ مارس ۲۰۱۶

برنامه گفت وگو ایران در سالی‌ که گذشت – محمود احمدی‌ با علی‌ جوادی – ۲۹ مارس ۲۰۱۶

ایرج فرزاد – یک توضیح ضروری در باره انتشار علنی صورتجلسات کنگره اول کومەله

یک توضیح ضروری در باره انتشار علنی صورتجلسات کنگره اول کومەله  

جمعیت حقوق بشر کوردستان- نابودی عامدانه آثار تاریخی و زیست‌بوم کوردستان‎

نابودی عامدانه آثار تاریخی و زیست‌بوم کوردستان‎ تعدادی از غارهای باستانی با آثاری از دوره پارینه‌سنگی بتن‌ریزی شدند و زیرآب سد داریان رفت.محیط زیست و آثار تاریخی کوردستان به صورت سیستماتیک در حال نابود شدن است.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی – تشخیص پزشکان جهت دوره درمان سه ماهه برای سعید حسین زاده + عکس‎

تشخیص پزشکان جهت دوره درمان سه ماهه برای سعید حسین زاده + عکس‎

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران – بررسی تاریخچه جنبش کارگری بخش ششم

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران بررسی تاریخچه جنبش کارگری بخش ششم

ترجمه – اسرار بیماری و مرگ استالین و آغاز کارزار استالین‌ستیزی (بخش سوم) مترجم: ا. م. شیری

اسرار بیماری و مرگ استالین و آغاز کارزار استالین‌ستیزی اسرار فاش‌نشدۀ مرگ استالین (بخش سوم) http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=602321 مترجم: ا. م. شیری ویراستار: حسین کوشی

شهلا دانشفر -کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر کارگران در هفته ای که گذشت

بهروز مهر آبادی – راه حل مبارزه علیه بیکاری مصاحبه کارگر کمونیست با بهروز مهرآبادی

بهروز مهر آبادی راه حل مبارزه علیه بیکاری مصاحبه کارگر کمونیست با بهروز مهرآبادیHOME