تلویزیون چشم انداز-موضوع برنامه : نتایج کنفرانس ژنو ( مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+ ۵) و پیامدهای آن در اوضاع سیاسی امروز در ایران .

کانال تلویزیونی چشم انداز برنامه ای از تلویزیون اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور موضوع برنامه : نتایج کنفرانس ژنو ( مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+ ۵) و پیامدهای آن در اوضاع سیاسی امروز در ایران .

کانون مدافعان حقوق کارگر – دست از زندانی کردن کارگران معترض بردارید

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/11/blog-post_29.html#more دست از زندانی کردن کارگران معترض بردارید در شرایطی که کارگران و زحمتکشان جهان، و به ویژه اروپا، نسبت به تحمیل ریاضت اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و شرایط سخت بیکاری و خصوصی‌سازی، جدی‌ترین اعتراضات را نسبت به دولت‌های خود دارند، دولت ایران با دولت‌های این

صبا راهی-قتل یک ایرانی توسط دو تروریست انگلیسی در لندن

قتل یک ایرانی توسط دو تروریست انگلیسی در لندن بیژن ابراهیمی ۴۴ ساله ساکن بریستول منطقه برکستون، توسط دو انگلیسی وحشی به قتل میرسد و جسد او با ریختن بنزین روی آن به آتش کشیده میشود. بیژن مورد مدتها مورد آزار و اذیت همسایه های نژاد پرستش بوده که به دورغ و با ریاکاری او […]

نینا – مروری بر اخبار جنبش کارگری ایران

نینا – مروری بر اخبار جنبش کارگری ایران به دنبال چندین روز اعتراضات گسترده کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان و ادامه این تجمعات اعتراضی ، حوالی ساعت چهار بامداد روز پنجشنبه گذشته سی ام آبان ماه ، مزدوران رِژیم اسلامی ، چهار نفر از کارگران معترض این کارخانه را دستگیر و به زندان دستگرد در […]

سیف خدایاری-گام به گام تا جنایت

گام به گام تا جنایت سیف خدایاری با گسترش موج فزاینده اعدامها در دولت ” تدبیر و امید” که ماهیت جمهورى اسلامى را در معنى واقعى آن ـ سرکوب و استبداد مطلق ـ براى همه عیان ساخت، مبارزه علیه اعدام نیز ابعاد تازه اى پیدا کرده است. اعتراض براى لغو اعدام خصلت نماى بسیارى از

علی مطهری -توافقات جمهوری اسلامی با امریکا و غرب و پیامد های داخلی و منطقه ای آن

توافقات جمهوری اسلامی با امریکا و غرب و پیامد های داخلی و منطقه ای آن علی مطهری اوضاع داخلی و منطقه ای، بحران سیاسی و اقتصادی عمیق و تشدید آن توسط تحریمهای گسترده اقتصادی از یک سو و بن بست و استیصال جمهوری اسلامی از سوی دیگر، بویژه در یک سال پایانی دولت احمدی نژاد […]

سیاوش دانشور -صف بندیهای سیاسی از روزنه توافقات ژنو

صف بندیهای سیاسی از روزنه توافقات ژنو سیاوش دانشور میگویند از دریچه های کوچک میتوان به منظره های بزرگ نگاه کرد. در این گفته حقیقتی بزرگ نهفته است. بدنبال بیش از یکسال مذاکره مخفی و بده بستان سیاسی، نمایندگان جمهوری اسلامی و ۱+۵ در ژنو به توافقی اولیه پیرامون “پرونده هسته ای” رسیدند.

اکتبر-بن بست “کنگره ملی کرد” و ضرورت مقابله کمونیستها با آن ( پاسخ سلام زیجی به دو سوال نشریه اکتبر)

بن بست “کنگره ملی کرد” و ضرورت مقابله کمونیستها با آن ( پاسخ سلام زیجی به دو سوال نشریه اکتبر) اکتبر : آیا اینکه “کنگره ملى کرد”به بن بست رسیده است درست است ؟ چرا؟ سلام زیجى: خود دست اندرکاران “کنگره ملی” به بن بست رسیدن آن و اینکه نتوانستند بالاخره این نمایش را به […]

جمال کمانگر -جا پای محکم کمونیستها و چپ ها در دانشگاه

جا پای محکم کمونیستها و چپ ها در دانشگاه جمال کمانگر هر سال در آذرماه محیطهای آموزشی حال و هوای دیگری به خود میگرند. ۱۶ آذر تاکنون دو مهر برجسته اعتراضی بر خود دارد. هر دو مورد جا پای محکم کمونیستها و چپها در دانشگاه را نشان میدهد. تجربه اول که عموما علیه استبداد شاه […]

بیژن نیابتی-یادداشت سیاسی : توافق ژنو

یادداشت سیاسی : توافق ژنو توافق قابل انتظار ژنو، واکنشهای متفاوتی را چه به لحاظ داخلی و چه در ابعاد بین المللی بدنبال داشت. واکنشهایی که بیشتر در ارتباط با محتوا و تحلیل بندهای توافق مذکور بوده و کمتر به تبعات سیاسی و تأثیرات کوتاه مدت آن بر توازن قوای داخلی و منطقه ایHOME