اتحاد چپ ایرانیان خارج کشور نخستین نشست عمومی پا لتاکی خود را برگزار میکند.

اتحاد چپ ایرانیان خارج کشور نخستین نشست عمومی پا لتاکی خود را برگزار میکند. اوضاع شدیدآ در حا ل تغییر جهان ومنطقه ، بحران ساختاری سرمایه ، رشد تضاد های امپریا لیستها، وضع فلاکت بار توده های وسیع مردم ،

پیام نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشوربه کارگران اعتصابی معادن در آفریقای جنوبی

پیام نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور به کارگران اعتصابی معادن در آفریقای جنوبی رفقای گرامی سلام رفقا، ما در خواست شما مبنی بر تقاضای کمک و همبستگی بین المللی را خواندیم و جواب مثبت به آنرا در مسئولیت و یکی از وظایف اساسی خود می دانیم. ما از چند ماه […]

رشید شباهنگام به همت ایران سالیدریتی تورنتو، جمهوری اسلامی هر چهارشنبه افشا می شود

به همت ایران سالیدریتی تورنتو، جمهوری اسلامی هر چهارشنبه افشا می شود رشید شباهنگام فیلمساز معترض و تبعیدی ایرانی، یوسف اکرمی اخیرا فیلم کوتاهی از کارهای بسیار عالی و بزرگ دوستان پیگیر “ایران سالیدریتی” در تورنتو کانادا تهیه کرده است. در این فیلم کوتاه با کار بزرگ این دوستان عزیز آشنا می شویم. هر چهارشنبه […]

محمد قراگوزلوسازمان یابی کارگری ۷- خود سازمان دهی

سازمان یابی کارگری ۷- خود سازمان دهی محمد قراگوزلو Qhq.mm22@gmail.com   معلوم است که اولین دلیل موفقیت حزب انقلابیون حرفه¬یی در این واقعیت نهفته است که طبقه¬ی کارگر به دلایل عینی اقتصادی به¬تر از هر طبقه¬ی دیگری در جامعه¬ی سرمایه¬داری قابلیت سازمان¬دهی دارد. اگر چنین شرایطی موجود نباشد، سازمان انقلابیون حرفه¬یی به یک اسباب¬بازی، یک […]

یک دنیای بهترشوراها و تجارب فعالین جنبش شورایی گفتگو با سعید مدانلو

شوراها و تجارب فعالین جنبش شورایی گفتگو با سعید مدانلو یک دنیای بهتر: شما یکی از فعالین جنبش شوراٸی کارگری بعد از قیام ۵٧ و نمایندۀ شورای کارخانه ایرانیت بودید. اول بگویید شورای کارخانه شما چگونه شکل گرفت؟ درچه سطحی با دیگر فعالین شوراهای کارگری در ارتباط بودید؟ سعید مدانلو: اواخر تابستان سال ۵٧ بود […]

یاشار سهندی دست از سر کچل ما بردارید

دست از سر کچل ما بردارید یاشار سهندی خانم مینا فرخنده در نوشته ای اشاره کردند که “در جلسه ی پالتاکی بحثی ارائه شد تحت مضمون کارفرما بودن مدعیان سوسیالیست کارگری و فعالین کارگری در ایران. گفته شد که این مسئله محوری و معضل جنبش کارگری است و می بایست با آن به مبارزه برخاست […]

یاشار سهندی نفس زندگی در تهدید

نفس زندگی در تهدید یاشار سهندی امام جمعه مشهد فرد مشهوری است. شهرتش اما بخاطر این است که ضد انسان و مشخصا ضد زن است. کسی نیست که نام علم الهدی را بشنود و منتظر نباشد که ایشان علیه زنان چیزی نگفته باشد. البته از آن جا که امام جمعه هستند و امامان جمعه باید […]

شهلا دانشفربرگزاری مجمع عمومی منظم بازنشستگان ذوب آهن اصفهان

برگزاری مجمع عمومی منظم بازنشستگان ذوب آهن اصفهان شهلا دانشفر یک تصمیم مهم کارگران بازنشسته ذوب آهن، تجمع هفته ای دو بار آنها در محل دفتر بازنشستگی در خیابان نشاط است. این را کارگران بعد از پایان موفقیت آمیز دور اخیر اعتراضاتشان در بیانیه ای که در ٢۵ مهر ماه انتشار دادند، اعلام داشتند. بیانیه […]

نسان نودینیان درد نامه هزاران کارگر مخابرات

درد نامه هزاران کارگر مخابرات نسان نودینیان به شرکت پیمانکاری گفته اند همه اینها در اختیار تو هستند میخواهی با آنها قرارداد ساعتی ببند (هرمقدارباشد برای کارفرما تفاوت نمیکند) میخواهی انها را اخراج کن. متن زیر تحت «درد نامه هزاران کارگر مخابرات» در سایت (الف) منتشر شده است. این دردنامه نیست. این کیفرخواست و ابراز […]

اخبار کارگری نسان نودینیان داوود رفاهی

اخبار کارگری نسان نودینیان داوود رفاهی اخبار اعتراضات کارگری پس از اعتراضات  پی در پی کارگران کارخانجات صنایع فلزی این کارگران به همه خواستهایشان دست یافتند اتحادیه آزاد کارگران ایران: بیش از ششصد کارگر کارخانجات صنایع فلزی شماره ١ و ٢  به تمامی مطالبات خود دست یافتند. کارگران صنایع فلزی آخرین بار روزهای ٢٢ و […]HOME